Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2019

Chi tiết

Nghị quyết chương trình giám sát năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chi tiết

Cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII)

Chi tiết

Tập trung triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Chi tiết

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ về đích trước một năm so với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Chi tiết

Thông qua 14 nghị quyết chuyên đề, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân

Chi tiết

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết

8 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Chi tiết

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô họp ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chi tiết

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2019

Chi tiết

Đưa nội dung ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia vào nghị quyết chung

Chi tiết

Xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết

Chi tiết

Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết

Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về kinh tế tập thể

Chi tiết

Giải trình công tác thẩm định dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết

Chi tiết

Hoàn thành báo cáo sơ kết Nghị quyết số 33-NQ/TƯ đúng tiến độ

Chi tiết

Đưa Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng vào cuộc sống: Phát huy giá trị nhân văn trong các tác phẩm văn học nghệ thuật

Chi tiết

Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021

Chi tiết

Thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Chi tiết

Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân tại Chí Linh, Đồng Xoài và Hà Tiên

Chi tiết
Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang