Thứ năm, ngày 7 tháng 3 , 2019

Tăng cường hiệu lực quản lý thực hiện chính sách BHXH và chính sách thuế

NHNTheo đánh giá của Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, sau hơn 04 năm triển khai Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng Cục đã đạt được những kết quả tích cực. Về cơ bản các nội dung đã dần được triển khai thực hiện đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của hai ngành.

Tăng cường hiệu lực quản lý thực hiện chính sách BHXH và chính sách thuế

Cơ bản hoàn thành kết nối thông tin
Ngày 27/12/2014, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam.

Theo quy chế thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc và nộp thuế (gọi tắt là tổ chức trả thu nhập) để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH và quản lý thu thuế. Đồng thời, trao đổi thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức trả thu nhập trong việc thu BHXH và thu thuế; trao đổi mã số thuế để sử dụng trong quản lý tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH.


Trả lời trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, sau hơn 04 năm triển khai Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa hai Ngành đã đạt được những kết quả tích cực. Về cơ bản các nội dung đã dần được triển khai thực hiện đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của hai Ngành.

Cụ thể, Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, về trao đổi thông tin, Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp thông tin từng bước cho BHXH Việt Nam phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của hai Ngành. Trong những năm đầu tiên, khi mức độ tương thích về công nghệ thông tin của hai ngành còn đang được nghiên cứu triển khai, hai cơ quan đã triển khai trao đổi thông tin bằng nhiều hình thức như theo gói thông tin và theo văn bản. Đến năm 2017-2018, việc trao đổi thông tin đã được thực hiện thường xuyên, liên tục hơn; đặc biệt từ năm 2018, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kết nối, trao đổi thông tin giữa hai ngành đã cơ bản hoàn thành. Ở cấp Trung ương, Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam đã kết nối mạng thông tin, trao đổi liên tục, kịp thời. Tại các địa phương, việc phối hợp trong trao đổi thông tin cũng ngày càng được chặt chẽ, thường xuyên hơn. Đến nay có thể nói việc trao đổi thông tin ở cấp tỉnh, huyện đang được tiến hành thuận lợi.

Từ công tác trao đổi thông tin quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân đã giúp cơ quan BHXH có thêm công cụ trong quản lý đơn vị và người tham gia BHXH.

Năm 2018, trên cơ sở dữ liệu quyết toán thuế năm 2017 do cơ quan Thuế cung cấp, BHXH Việt Nam đã kết xuất Danh sách đơn vị và số lượng lao động chưa đóng BHXH hoặc chưa đóng đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH, gửi danh sách về BHXH các địa phương. Và trên cơ sở khớp mã số thuế của tổ chức trả thu nhập trong cơ sở dữ liệu thuế và mã số thuế của đơn vị tham gia BHXH do cơ quan BHXH quản lý, bước đầu đã tìm ra 305.539 tổ chức trả thu nhập có mã số thuế nhưng chưa có trong cơ sở dữ liệu thu BHXH cho người lao động Trên cơ sở danh sách này, BHXH các địa phương sẽ phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố để đối chiếu, rà soát và kiểm tra thực tế, xác định đúng đơn vị chưa đóng hoặc đóng thiếu BHXH cho người lao động. Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến nay đã xác minh được 153.802 doanh nghiệp có lao động chưa đóng BHXH với khoảng trên 600.000 cá nhân; qua đó, đã yêu cầu doanh nghiệp đóng BHXH đối với 269.484 người.


Trao đổi, sử dụng mã số thuế trong quản lý thu BHXH

Theo ông Trần Đình Liệu, việc phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng được hai ngành tích cực triển khai ở các địa phương. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2015-2017, cơ quan Thuế địa phương cung cấp dữ liệu về tình hình trả thu nhập, nộp thuế cho cơ quan BHXH, cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra liên Ngành do cơ quan Thanh tra Nhà nước tỉnh, huyện chủ trì hoặc mời cán bộ BHXH tham gia đoàn thanh tra Thuế. Từ năm 2018, khi cơ quan BHXH chính thức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, việc phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của hai ngành chủ yếu tập trung trong công tác trao đổi thông tin.

Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, để công tác phối hợp hai ngành đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, thời gian tới, ngành BHXH và ngành Thuế sẽ  khẩn trương hoàn thành nội dung trao đổi, sử dụng mã số thuế trong quản lý thu BHXH. Sử dụng một mã số đối với một tổ chức trả thu nhập/đóng BHXH tạo điều kiện để áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin nhanh chóng, chính xác.


Hai ngành cũng sẽ tập trung vào việc kết nối, trao đổi dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý lao động. Trên cơ sở dữ liệu Thuế, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và dữ liệu quản lý lao động, cơ quan BHXH xác định các trường hợp trốn đóng, chậm đóng; các


“ Ngành BHXH hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin ở các cấp, Trung ương và tỉnh, thành phố, quận, huyện nhằm đảm bảo kết nối trao đổi thông tin liên tục, thông suốt. Ngoài ra, sẽ tổng kết công tác thực hiện Quy chế phối hợp, nhằm đưa ra những đánh giá và đề xuất các phương thức phối hợp hiệu quả, phù hợp với trình độ quản lý cao hơn trong từng giai đoạn nhất định.”, ông Trần Đình Liệu chia sẻ.

Đăng Chung
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang