Thứ tư, ngày 17 tháng 7 , 2019

Thận trọng triển khai các đề án tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm hiệu quả

NHNSáng 17-7, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ 15, xem xét kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chuyên đề công tác quan trọng.

 Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Hội nghị đã đánh giá về kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong 6 tháng qua trên các lĩnh vực, khối hoạt động như cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, khối cơ quan nhà nước; việc tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, biên chế hợp đồng theo quy định mới, thực hiện chế độ hợp đồng lao động, phương án nâng mức tự chủ tài chính đối với các trường công lập, thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp.

Thận trọng triển khai các đề án tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm hiệu quả
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi họp của Ban Chỉ đạo bộ máy biên chế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo dành thời gian nghe và thảo luận về các chuyên đề công tác như: Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền, trưởng cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố quản lý; Đề án sắp xếp các Đảng bộ khối, Đảng bộ các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội; việc triển khai phương án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Báo cáo về xây dựng Trang thông tin điện tử của Đảng bộ thành phố.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên Ban Chỉ đạo trong 6 tháng qua, trong đó, quá trình thực hiện đã bám sát kế hoạch, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ vượt mục tiêu đề ra. Các cấp, ngành, các cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo đã phối hợp tham mưu kịp thời các nội dung theo nghị quyết của Trung ương, kế hoạch trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ đạo; tiếp tục xây dựng các đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng phương án nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp thành phố giai đoạn 2018-2021.

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị cần bám sát kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo; chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đang triển khai. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, xây dựng, hoàn thiện và triển khai các đề án, nhiệm vụ trên tinh thần thận trọng, bảo đảm sự ổn định, nhưng đồng thời phải khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, phù hợp với công tác thường xuyên và các nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị thành phố.

Võ Lâm - Viết Thành/Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang