Thứ năm, ngày 27 tháng 8 , 2020

Thành lập Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

NHNNgày 26/8, Viện Công nghệ và Sức khỏe đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao và bổ nhiệm giám đốc Trung tâm.

 Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-LHH ngày 19/4/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thành lập Viện Công nghệ và Sức khoẻ; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ và Sức khoẻ được ban hành theo quyết định số 308/QĐ-LHHVN ngày 20/4/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ngày 26/8, Vện Công nghệ và Sức khỏe đã ra Quyết định số 88/QĐ/VCNSK về việc thành lập Trung Tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

Thành lập Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
Thành lập Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao 

Theo đó, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp đặc thù, có tư cách đơn vị chuyên môn thuộc Viện Công nghệ và Sức khoẻ, hoạt động theo nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự trang trải về tài chính trong quá trình tổ chức và triển khai hoạt động của trung tâm theo nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp  Công nghệ cao có nhiệm vụ:

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài dự án trong lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ hoá, thực phẩm, môi trường và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao KH&CN;

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai phát triển các sản phẩm công nghệ hoá và nano ứng dụng trong nông nghiệp.

Triển khai tổ chức hoạt động theo kế hoạch hoạt động được Viện Công nghệ và Sức khoẻ phê duyệt, tuân thủ quy chế hoạt động của ban và điều lệ của Viện Công nghệ và Sức khoẻ.

Thành lập Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Trong cùng ngày Viện Công nghệ và Sức khỏe cũng ra Quyết định số 89/QĐ/VCNSK về việc bổ nhiệm ông Phạm Công Khải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

PV

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang