Thứ bảy, ngày 12 tháng 1 , 2019

Thanh tra TP Hà Nội: Tập trung nhiệm vụ phòng chống tham nhũng

NHNNgày 11-1, Thanh tra TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thanh tra TP Hà Nội: Tập trung nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, các cơ quan hành chính của thành phố đã thực hiện 376 cuộc thanh tra (gồm 256 cuộc theo kế hoạch và 120 cuộc đột xuất), đã kết luận 316 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, giao đất; việc quản lý và sử dụng vốn, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... 

Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi gần 179 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm 3,3ha đất, kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể và 75 cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 cuộc. Riêng cơ quan Thanh tra thành phố đã triển khai 57 cuộc (gồm 21 cuộc theo kế hoạch và 36 cuộc đột xuất), đã kết luận 36 cuộc (gồm 14 cuộc theo kế hoạch và 22 cuộc đột xuất). Trong năm 2018, đơn vị đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra đột xuất, có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, như: Thanh tra toàn diện về vi phạm trong quản lý đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn; thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số quận, huyện, thị xã và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố... 

Năm qua, nhìn chung chất lượng giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đã được nâng cao, số vụ việc phát sinh mới giảm 16%, số vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp giảm 35% so với năm 2017. Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, vẫn còn tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo đông người tập trung tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương, thành phố và gửi đơn vượt cấp...

Năm 2019, Thanh tra thành phố sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND (ngày 1-6-2017) của UBND thành phố về khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn thành phố. Đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống tham nhũng; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, chú trọng việc rèn luyện ý thức, phẩm chất, kỹ năng, ứng xử trong công việc, trong tiếp xúc, làm việc với công dân...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, chúc mừng những kết quả, thành tích của Thanh tra thành phố và toàn ngành Thanh tra Hà Nội trong năm qua. Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm 2018 khép lại với những kết quả toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp lớn của cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra thành phố, giúp cho các mặt công tác của thành phố phát triển, ổn định và đặc biệt là nhìn nhận được những hạn chế để có phương hướng khắc phục.
 
Thanh tra TP Hà Nội: Tập trung nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phòng ngừa, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đưa hoạt động của bộ máy chính quyền vào kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín, vị thế cho các cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh những thành tích đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của toàn ngành Thanh tra thành phố. Đó là: Chất lượng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đồng đều, một số vụ việc còn chậm, kéo dài; công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ; công tác quản lý nhà nước ở một số địa phương, trên một số lĩnh vực còn biểu hiện buông lỏng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn chưa được kịp thời, để người dân còn phải đi lại nhiều; việc đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra ở một số đơn vị còn chậm.

Năm 2019, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", thực hiện chủ đề năm công tác của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Thanh tra thành phố cần đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, đưa chất lượng thanh tra cao hơn, hiệu quả hơn.

Về công tác tham mưu, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố cần chỉ rõ các khiếm khuyết, tồn tại để tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác; tìm ra những nhân tố tốt, phối hợp tuyên truyền nhân rộng để lan tỏa, và phòng ngừa cái xấu; tham mưu việc sửa, ban hành quyết định về giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với Luật Tố cáo 2018.

Về chuyên môn, nghiệp vụ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thanh tra thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thực hiện khoa học, bảo đảm thời gian, chất lượng cũng như chú trọng đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra. Thanh tra thành phố tiếp tục đôn đốc thực hiện gần 5.000 kết luận thanh tra còn tồn đọng từ năm 2011. Công tác thanh tra phải có đối chiếu, không để thanh tra trùng lặp, gây bức xúc, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó là thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất mà lãnh đạo thành phố giao.
 
Thanh tra TP Hà Nội: Tập trung nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thanh tra thành phố tăng cường giám sát chất lượng thanh tra, kiểm tra từ trong nội bộ; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo kéo dài, theo hướng vừa tham mưu vừa đồng hành để thành phố giải quyết triệt để. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU (ngày 16-12-2016) của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” và Nghị quyết số 15-NQ/TU (ngày 4-7-2017) của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố”; quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ.

Nhấn mạnh vai trò là đơn vị thường trực thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU (ngày 26-4-2016) của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Thanh tra thành phố phải xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ đó, Thanh tra thành phố cần đề cao hai việc:

Thứ nhất, từ kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát hiện sơ hở, thiếu sót, tham mưu để làm tốt công tác quản lý, bổ sung nội quy, quy trình, hạn chế thấp nhất sơ hở phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đúng phương châm lấy phòng ngừa làm chính. 

Thứ hai, Thanh tra thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ; phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn cán bộ có trình độ, đạo đức để bổ sung cho lực lượng, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, các cơ quan báo chí, chấn chỉnh, thậm chí thay thế cán bộ có vi phạm, gây phiền hà với người dân. 
Thành Tâm/Ảnh: Viết Thành/HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang