Thứ ba, ngày 12 tháng 6 , 2018

Thông báo mời thầu

NHNHọc viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo để các nhà thầu biết tham gia gói thầu cung cấp dịch vụ ăn, uống tại nhà ăn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ ăn, uống tại nhà ăn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Địa điểm thực hiện: Số 89 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mục tiêu gói thầu: Cung cấp dịch vụ ăn, uống tại nhà ăn.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 9h00 ngày 14 tháng 6 năm 2018 đến 9h00 ngày 21 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Phòng Quản trị, tầng 4 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giá bán Hồ sơ mời thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 21 tháng 6 năm 2018.

Thời điểm mở thầu: 9h15 ngày 21 tháng 6 năm 2018.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo để các nhà thầu biết tham gia gói thầu nêu trên.

Đăng Chung
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang