Thứ tư, ngày 24 tháng 7 , 2019

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII:

Thông qua nhiều nội dung quan trọng

NHNSáng 24-7, ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

 Trước khi vào làm việc, đại diện các đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hoa tưởng niệm và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Thông qua nhiều nội dung quan trọng
Quang cảnh ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và các đại biểu là cá nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô...

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch với 15 vị đại biểu, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014-2019 Nguyễn Lan Hương và 13 vị đại biểu là đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Đại hội cũng thống nhất mời hai vị đại biểu danh dự tham gia Đoàn Chủ tịch, gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.  

Đại hội đã thống nhất cử Thư ký Đại hội; thông qua chương trình, quy chế Đại hội; báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII…

Tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVII cho thấy, hầu hết ý kiến đều thống nhất với nội dung văn kiện. Một số ý kiến đề nghị, cần khẳng định rõ hơn vai trò của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các ý kiến cũng nhất trí với 5 bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế công tác mặt trận; đồng thời đề nghị nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, đa số ý kiến đều nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và đánh giá, báo cáo ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, thể hiện khá đầy đủ, toàn diện về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ qua. Các ý kiến cũng đã đóng góp, đề xuất những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội…

Cuối phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã tham luận tại Đại hội về các chủ đề: “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”; “Phát huy vai trò của công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trong hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở”; “Tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững”…

Nguyên Hoa/Hương Ly/ảnh:Bá Hoạt/Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang