Thứ tư, ngày 11 tháng 9 , 2019

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

NHNTại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình vừa chủ trì hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức tình hình triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TƯ ngày 3-6-2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, phát triển doanh nghiệp nhà nước là tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng mang yếu tố quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không thể đầu tư.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng, Nhà nước ta nhất quán trong việc đánh giá vai trò của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, quan điểm đó không phải cho một giai đoạn nhất định, mà là xuyên suốt trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Mục tiêu hiện tại của Nghị quyết số 12-NQ/TƯ là xác định những lĩnh vực then chốt cho các doanh nghiệp nhà nước hoạt động, xác định các lĩnh vực cho thành phần kinh tế khác phát triển. Cần hiểu đúng tính chủ đạo của kinh tế nhà nước, mà doanh nghiệp nhà nước là then chốt”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước nêu những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ. Nghị quyết số 12-NQ/TƯ đã đề ra 6 nhóm quan điểm chỉ đạo với nhiều nội dung đột phá. Trong đó, nghị quyết xác định, doanh nghiệp nhà nước phải là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp nhà nước...

TTXVN
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang