Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 , 2019

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

NHNTrong nội dung Công văn số 1243-CV/TU, ban hành ngày 23-8, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã cho ý kiến về kiến nghị của các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công an thành phố, ngày 17-7-2019.

Công văn nêu rõ, sau khi xem xét báo cáo kết quả “Khảo sát, đánh giá tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Đoàn khảo sát Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó, yêu cầu thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ để tăng cường củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; minh bạch hóa các nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy trình thủ tục giải quyết công việc để nhân dân giám sát, thực hiện. Toàn thành phố cũng tiếp tục thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

Mặt khác, Thường trực Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại. Ngoài ra, cần tăng cường sự giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó tập trung giám sát sự minh bạch trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... 
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang