Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 , 2019

Tôn vinh gương điển hình tiên tiến thực hiện các quy tắc ứng xử

NHNSở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Công văn số 820/SVHTT-NSVH về việc giới thiệu và viết về gương điển hình tiên tiến thực hiện các quy tắc ứng xử.

 
Tôn vinh gương điển hình tiên tiến thực hiện các quy tắc ứng xử
Sở VH-TT vừa ban hành Công văn số 820/SVHTT-NSVH về việc giới thiệu và viết về gương điển hình tiên tiến thực hiện các quy tắc ứng xử.

Theo đó, qua 2 năm triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử của thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và nhân dân đã quan tâm hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, bước đầu đã dần hình thành những chuẩn mực văn hóa, lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động góp phần không nhỏ vào việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020” của Thành ủy, nhằm ghi nhận và tôn vinh công lao đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Sở VH-TT Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đề xuất và viết giới thiệu từ 2 đến 4 mô hình, gương điển hình tiên tiến là các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử. Đây là những mô hình, điển hình tiêu biểu cần được nhân rộng nhằm tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Hoàng Lân/HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang