Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 , 2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phải giữ được tư cách đạo đức của người cán bộ đảng viên

NHNNgày 19/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Ủy viên trung ương đảng và hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo cấp ủy của 67 Đảng bộ trực thuộc trung ương.

 Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rất tốt đẹp. Từ kinh nghiệm và bài học rút ra, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu gương, giữ vững phẩm chất đạo đức, danh dự của người cán bộ cách mạng tiếp tục đóng góp tích cực cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 

Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều chuyển biến tích cực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Tiềm lực, vị thế, uy tín của nước ta ngày càng nâng cao và niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường. Đến nay, cả nước đã hoàn thành toàn bộ việc tổ chức đại hội đảng bộ 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Trung ương). Toàn Đảng đã tiến hành nghiêm túc, có nhiều đổi mới, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị nhiều tham luận đã nêu lên những kinh nghiệm và rút ra những bài học trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình chung trên thế giới, khu khu vực và nước ta trong năm 2020 và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lũ nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lưc lớn, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch mục tiêu yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện đại đội đã được cấp ủy chú trọng, đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học và thái độ nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở tiếp thu các định hướng lớn, tinh thần đổi mới…

Báo cáo của hầu hết các cấp ủy đã đánh giá khách quan, toàn diện nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật về kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đặc biệt đã phân tích khá sâu sắc thời cơ và thách thức điểm mạnh, điểm yếu, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của địa phương, nhiệm vụ giải pháp sát thực  tế có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới, thậm chí cho cả giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Điểm nổi bật của các Báo cáo chính trị lần này đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm của các cấp uỷ đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, ý thức cầu thị, thẳng thắn, khiêm tốn, trung thực, trách nhiệm, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; cơ bản khắc phục được tình trạng chỉ chủ yếu đề cập ưu điểm, ít dám nói khuyết điểm; và cá c nội dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị.

Việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự trung ương.

Những biểu hiện vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục, tình trạng chạy chức, chạy quyền cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn; các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm; tỷ lệ cấp ủy là nữ, là người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều nhiệm kỳ trước.

Công tác tổ chức đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, có nhiều đổi mới, đúng quy định, sát thực tế, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng đột xuất khác, đại hội đảng các cấp vẫn được tiến hành cơ bản đúng tiến độ theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, nhiều địa phương hoàn thành trước thời hạn quy định, đến ngày 20/10/2020, 100% đảng bộ các cấp đã hoàn thành đại hội.

Bên cạnh ưu điểm và thành công là cơ bản thì cũng còn hạn chế, khuyết điểm như công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của một số cấp ủy còn chưa thường xuyên, sâu sát, chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh. Một số nơi còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự mà chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện, tính khái quát chưa cao. Báo cáo cấp ủy chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện chưa sâu sắc, có nơi tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp chưa đạt yêu cầu.

Tuy còn một số hạn chế, nhưng đánh giá chung có thể khẳng định Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và tình cảm tốt đẹp trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Để đạt được kết quả đó chính là đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành Chỉ thị 35 cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ; các cấp ủy đã đề cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hướng dẫn phù hợp với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thành công của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng, công tác tổ chức cán bộ của nhiệm kỳ này đã góp phần quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội. Và điều vô cùng quan trọng đó là thành tựu của 35 năm đổi mới, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân và hệ thống chính trị, sự tin tưởng đồng tình của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị chỉ đạo thực tiễn góp phần phát triển lý luận trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua.

Đó là, phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp, nhất là người đứng đầu.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương và cấp uỷ đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp nảy sinh theo phương châm phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả.

Thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, vì lợi ích chung của Đảng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thành công của đại hội các cấp nhiệm kỳ qua đó là công sức, trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân mà chúng ta đã chuẩn bị bền bỉ và tiến hành suốt gần 1 nhiệm kỳ qua, kế thừa những kinh nghiệm quý báu từ nhiệm kỳ trước. Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn.

Đại hội XIII của Đảng sắp cận kề, năm 2020 gần khép lại, công việc còn nhiều, rất lớn, nặng nề và phức tạp đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

Với kinh nghiệm và bài học rút ra được từ công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cùng với kết quả của Hội nghị toàn quốc lần này, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, trao đổi sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ, đồng thời là cơ sở để cho các nhiệm kỳ tiếp theo, các thế hệ cán bộ lãnh đạo sau tham khảo, kế thừa, phát triển để làm công việc này ngày một tốt hơn.

Phải nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của Đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định. Kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Tổng Bí thư cũng đề nghị phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19, tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt công tác đối ngoại quan trọng;

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội 13 của đảng và về thành tựu 35 năm đổi mới và thành công của đại hội đảng bộ các cấp, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, chủ động kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này với sự tham dự của các cán bộ chủ chốt của Đảng Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các cán bộ chủ chốt của lực lượng vũ trang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi người cần đề cao tinh thần trách nhiệm trước đảng trước đất nước, trước nhân dân bằng sự nêu gương và kinh nghiệm qua đại hội các cấp, kiên quyết chống hiện tượng cơ hội, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm trong công tác nhân sự, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn phá hoại của thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Pavel Covsagin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy”, “Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ” và lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn đạo đức cách mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân, Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ đảng viên, cán bộ cách mạng đã được rèn luyện phải giữ được phẩm chất và danh dự người đảng viên- danh dự là điều thiêng liêng nhất.

Từ kết quả thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và hội nghị hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng đây là cơ sở, là tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

VOV
Tags
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang