Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 , 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ ngày 01/4

NHNTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ đất nước; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đối tượng điều tra của cuộc Tổng điều tra bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định. Các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 31/03/2019 và nhà ở của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút sáng ngày 01/04/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/04/2019. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng để điều tra những người lang thang, cơ nhỡ và những người sống bằng nghề trên mặt nước không có nhà trên bờ, không có bến gốc đang có mặt trong phạm vi xã phường, thị trấn quản lí vào ngày điều tra đầu tiên (ngày 01/04/2019)

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương phối hợp với ban chỉ đạo Tổng điều tra 03 Bộ điều tra theo kế hoạch riêng: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu, biên soạn số liệu phục vụ công bố kết quả.

Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào quý IV năm 2020.

Cẩm Nhung
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang