Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 , 2018

TP Sầm Sơn: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước

NHNVừa qua, ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ký ban hành Chỉ thị số 1122/CT-UBND tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn TP Sầm Sơn thực hiện tốt một số nội dung sau:
TP Sầm Sơn: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước
 
Chỉ thị số 1122/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND thành phố. Các đơn vị phải thực hiện đúng các chức năng, phạm vi, trách nhiệm, công việc, thẩm quyền được giao; không đùn đẩy công việc xuống cấp dưới, lên cấp trên hoặc công việc của mình sang các phòng, ban khác; cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, rõ trách nhiệm, đúng quy định pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ... Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, công việc, tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện ứng xử có văn hóa trong giao tiếp của cán bộ, công chức viên chức với tổ chức, công dân.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hàn chính. Người đứng đầu cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố nếu tham mưu, đề xuất, xử lý công việc chậm thời gian, kém chất lượng, sai quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và đúng trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật... nâng cao đạo đức công vụ, giao tiếp có văn hóa, không sử dụng thời gian để làm việc riêng; Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường, nơi công cộng theo quy định; Không uống rượu, bia, sử dụng chất có nồng độ cồn trong giờ hành chính, các buổi trưa của các ngày làm việc, ngày trực; Không la cà uống cà phê trong giờ hành chính, không chơi điện tử trong giờ làm việc tại cơ quan.

TP Sầm Sơn: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước

 

Ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn giao Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND thành phố thực hiện các nội dung được nêu trong chỉ thị. Hằng năm, có đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Được biết, đây là chỉ thị có ý nghĩa quan trọng của Chủ tịch UBND thành phố Sầm từ khi Sầm Sơn lên thành phố. Đồng thời, cũng là quyết tâm của lãnh đạo TP Sầm Sơn trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo UBND tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 12/4, có rất nhiều ý kiến của các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho rằng, UBND TP Sầm Sơn cần sớm thay đổi người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Bởi lẽ, người phát ngôn hiện tại không đáp ứng được yêu cầu được giao và có biểu hiện né tránh báo chí. 
Đức Thiện
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang