Thứ ba, ngày 2 tháng 7 , 2019

Từ ngày 1-7, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được tăng thêm 7,19%

NHNTheo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ ngày 1-7, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên địa bàn thành phố sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,19% so với mức tiền lương tháng 6-2019.

 Sự thay đổi này được thực hiện theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20-5-2019 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. 

Chẳng hạn, ông Nguyễn Văn A có mức hưởng lương hưu tháng 6-2019 là 5.254.778 đồng, từ ngày 1-7-2019 mức hưởng của ông Nguyễn Văn A được điều chỉnh như sau: 5.254.778 + (5.254.778 x 7,19%) = 5.632.596 đồng (tăng thêm 337.800 đồng).

Việc điều chỉnh được áp dụng đối với 8 nhóm đối tượng, đó là: Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 21/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20-6-1975 và Quyết định 111/HĐBT ngày 13-10-1981; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Khánh Vũ/HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang