Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 , 2019

Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa:

Tuyển dụng giáo viên theo hình thức nào cũng phải tuân thủ đúng quy định

NHNĐến nay, đã có 20.767 phiếu đăng ký tuyển dụng trên tổng số 11.182 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019. Tuy nhiên, nhiều giáo viên hợp đồng đang lo ngại không vượt qua được kỳ tuyển dụng và sẽ bị chấm dứt hợp đồng sau nhiều năm cống hiến.

Phóng viên có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa xung quanh vấn đề này.

- Ngày 28-6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND để sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND, ngày 7-3-2019. Vì sao thành phố lại ban hành quyết định 3455/QĐ-UBND, thưa ông?

- Theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND của UBND thành phố, chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019 là 11.182 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập (10.949 giáo viên, 233 nhân viên). Chỉ tiêu này để bổ sung vào số lượng giáo viên thiếu hụt do nghỉ hưu, tăng trường, tăng lớp, tăng số lượng học sinh. Hình thức tuyển dụng là thi tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29-11-2018, của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tuy nhiên, sau khi Sở Nội vụ hướng dẫn các quận, huyện, thị xã thu phiếu đăng ký tuyển dụng (ngày 13-4 chốt hồ sơ), đã có nhiều kiến nghị điều chỉnh hình thức tuyển dụng từ thi tuyển sang xét tuyển; kiến nghị miễn thi môn ngoại ngữ và môn kiến thức chung. Một số giáo viên dạy hợp đồng lâu năm đề nghị được xét tuyển theo hình thức đặc cách không qua thi tuyển (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP gọi là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng). Sở Nội vụ đã tổng hợp các ý kiến đó và báo cáo tập thể UBND thành phố. UBND thành phố đã gửi văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ và trên cơ sở trả lời của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND.

- Quyết định này có đáp ứng được các kiến nghị của những giáo viên hợp đồng không?

- Trong quyết định, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang có hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn để xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức nếu đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 4, Nghị định số 161/ 2018/NĐ-CP và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn)...

Tuyển dụng giáo viên theo hình thức nào cũng phải tuân thủ đúng quy định
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rà soát xong số lượng giáo viên hợp đồng và thực hiện việc xét tuyển các trường hợp đặc biệt, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển đối với số chỉ tiêu còn lại, theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, nhằm nâng cao chất lượng giáo viên được tuyển dụng, đồng thời tuyển dụng được những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.

- Thưa ông, thực hiện Quyết định số 3455/QĐ-UBND của UBND thành phố, Sở Nội vụ đã triển khai những nội dung gì?

- Dự kiến đến ngày 20-7, các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc rà soát và đăng ký hình thức tuyển dụng. Theo phân cấp thì thẩm quyền này thuộc UBND các quận, huyện, thị xã. Trên cơ sở lựa chọn hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển của các địa phương, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyển dụng đúng quy định. Nếu thi tuyển thì sẽ thực hiện luôn theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND, còn nếu xét tuyển thì sẽ theo hình thức: Phỏng vấn hoặc thực hành (giảng bài), được quy định tại Nghị định số 161/2018/ NĐ-CP.

Triển khai Quyết định số 3455/ QĐ-UBND của UBND thành phố, ngày 5-7, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp với 30 quận, huyện, thị xã để thống nhất, triển khai việc tuyển dụng, phấn đấu sẽ hoàn thành để bố trí đủ giáo viên giảng dạy phục vụ cho năm học mới 2019-2020. Các đơn vị sẽ có báo cáo chính thức bằng văn bản về việc này. Thành phố cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã quán triệt tới tất cả số thí sinh dự tuyển, nhất là số giáo viên hợp đồng để họ hiểu và thực hiện đúng quy định.

- Nhiều ý kiến lo ngại rằng, phỏng vấn hoặc thực hành trong xét tuyển sẽ không khách quan nếu không được phúc khảo. Quan điểm của ông về việc này như thế nào?

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định rõ việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển sẽ không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành. Vì vậy, việc tuyển dụng phải theo đúng quy định.

- Kỳ tuyển dụng này có số lượng đăng ký lớn cũng một phần do những tồn tại của lịch sử để lại khi một số nơi đã không thực hiện nghiêm các quy định về hợp đồng lao động. Theo ông, cần làm gì để kỳ tuyển dụng này đạt được mục tiêu đề ra?

- Thực tế, một số địa phương đã sử dụng nhiều giáo viên hợp đồng lao động trong nhiều năm. Xét ở góc độ nghề nghiệp, đó là những giáo viên rất yêu nghề và có nhiều cống hiến. Tuy nhiên, đến nay mới tổ chức tuyển dụng thì dù với hình thức tuyển dụng đặc biệt, xét tuyển hay thi tuyển đều phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định. Trách nhiệm chính sẽ thuộc về UBND và Hội đồng tuyển dụng các quận, huyện, thị xã, làm sao để việc tuyển dụng bảo đảm công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang