Thứ hai, ngày 22 tháng 3 , 2021

Văn Phong bán đất giãn dân trên đất quy hoạch

NHNMặc dù, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt tuyến đường vành đai 3 cho đô thị Nho Quan. Thế nhưng, bất chất việc quy hoach UBND xã Văn Phong vẫn cố tình trình đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để phân lô, bán đất giãn dân trên đất quy hoạch.

 Văn Phong bán đất giãn dân trên đất quy hoạch

Người dân xây dựng và đi vào sử dụng trên đất Quy hoạch

Cụ thể ngày 27/11/2013 UBND tỉnh Ninh Bình ra văn bản số 881/QD-UBND do ông Bùi Văn Thắng ký quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.