Thứ tư, ngày 21 tháng 8 , 2019

VNPT phát triển mạnh hệ sinh thái chính phủ điện tử

NHNƯu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công để phục vụ người dân, doanh nghiệp là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước đề ra trong giai đoạn hiện nay. Hưởng ứng chủ trương này cũng như đón đầu xu hướng phát triển, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đầu tư và làm chủ được nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ cốt lõi góp phần xây dựng chính phủ số và nền kinh tế số tại Việt Nam.

Tháng 7-2018, VNPT cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký hợp đồng thực hiện các đề tài khoa học - công nghệ thuộc Chương trình Khoa học - Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước về chính phủ điện tử. Mục tiêu của sự hợp tác này là VNPT tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình, nền tảng và các giải pháp kỹ thuật cho phát triển chính phủ điện tử. Đồng thời, xây dựng một số tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật làm nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử. 
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang