Thứ năm, ngày 1 tháng 10 , 2020

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

NHNSáng 28-9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Quân đội chính thức khai mạc.

 Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương khóa X dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Tham dự đại hội có 450 đại biểu, đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN

Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

Khai mạc đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt qua; có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân đội đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng có chuyển biến tốt; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên.
Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TTXVN

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đội trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.     

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Quân đội là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; là cơ sở để định hướng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Quân đội có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp theo, đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương khóa X do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân đội và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phát biểu chỉ đạo đại hội, điểm lại 5 kết quả nổi bật mà Đảng bộ Quân đội đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương khóa X nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn, quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đóng góp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong 5 năm qua”.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội. Đồng chí đề nghị, đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả; tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu xem các ấn phẩm quốc phòng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhận định, tình hình trong nước và thế giới thời gian tới tác động trực tiếp, sâu sắc đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối với Đảng bộ Quân đội, Báo cáo chính trị đã xác định rất đúng, rất trúng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Đồng chí khẳng định, vấn đề quan trọng nhất là lãnh đạo tổ chức thực hiện như thế nào để đạt kết quả tốt nhất, cao nhất; đồng thời lưu ý 6 nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của Quân đội, của Đảng bộ Quân đội, đó là: Quân đội ta là Quân đội nhân dân, Quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" của Đảng. Do vậy, Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thực tiễn đã chứng minh, từ ngày thành lập đến nay, Quân đội ta luôn "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Quân đội ta có truyền thống hết sức vẻ vang, cả trong chiến đấu lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, phong tặng danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ". Đây là điều vô cùng quý giá, rất đáng tự hào. Quân đội là lực lượng có tổ chức hết sức chặt chẽ, có kỷ luật, kỷ cương, tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là đảng bộ lớn. Cán bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản; giáo dục, rèn luyện thường xuyên; có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn… Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để Quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, "gương mẫu, tiêu biểu", đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và toàn xã hội. Đảng bộ phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

“Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Đồng thời, Quân đội phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; thực hiện tốt chức năng "Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động sản xuất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn, Quân đội chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" Quân đội. Đảng bộ Quân đội phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh" hơn nữa. Đồng chí yêu cầu phải quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp Quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế; không được để sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự "Bộ đội Cụ Hồ".

Nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Quân đội ta phải tiếp tục đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa. Trong quá trình đó, Quân đội nhân dân Việt Nam phải tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương; ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, khu vực ASEAN; cân bằng quan hệ với các nước lớn; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước có tiềm năng, gia tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với các nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội sẽ thành công tốt đẹp, để lại một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần đã làm tốt rồi, càng làm tốt hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí rồi càng nhất trí hơn nữa, Đảng bộ Quân đội phải thật sự là một đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Quân đội; mãi mãi xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ”; mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; mãi mãi bách chiến, bách thắng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (khóa X), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, đại hội sẽ quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngay trong chương trình Đại hội và trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội.

“Thay mặt Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đại hội xin hứa với Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhân dân cả nước, trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ.

Hanoimoi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang