Thứ hai, ngày 20 tháng 5 , 2019

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết

NHNHôm nay 20-5, kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Theo chương trình, phiên khai mạc kỳ họp diễn ra lúc 9h và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

 Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày (không kể ngày nghỉ), bế mạc vào ngày 14-6. Trong kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác. 

Các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Trong các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, đáng chú ý có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương... 
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang