Thứ hai, ngày 20 tháng 9 , 2021

Tuyên truyền, cổ động toàn dân về phòng cháy, chữa cháy (PCCC):

Bài 1: Để quần chúng hiểu về PCCC

NHNNội dung tuyên truyền, cổ động toàn dân phòng cháy và chữa cháy phải phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung đó phải thể hiện được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, thể lệ, tiêu chuẩn, quy định an toàn của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời nội dung cũng bao hàm được tình hình cháy, nổ xảy ra trong các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, khu dân cư, để quần chúng thấy được hậu quả tác hại của cháy và thấy được các nguyên nhân gây cháy. Từ đó sẽ giúp cho việc giáo dục động viên quần chúng tích cực hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Mặt khác, nội dung tuyên truyền, cổ động phải nêu lên được quyền làm chủ và thấy được trách nhiệm của mỗi công dân đối với việc phòng cháy và chữa cháy.
Bài 1: Để quần chúng hiểu về PCCC
Công an thành phố Hà Nội: Thực hiện kế hoạch tổ chức tập huấn công tác Quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH

Nội dung tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy phải đảm bảo được 3 yêu cầu sau đây: Nâng cao được nhận thức và ý thức trách nhiệm của quần chúng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Nâng cao hiểu biết của quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy. Làm cho quần chúng nhận ra và thấy được tác hại, ảnh hưởng to lớn của cháy nổ, những lợi ích có được khi thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy…

Nâng cao trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, để quần chúng thấy được trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy là của toàn xã hội, là của mỗi công dân vì lợi ích thiết thân thì mỗi người phải lo việc phòng cháy và chữa cháy, từ đó quần chúng tự giác, tích cực tham gia công tác PCCC.

Hơn nữa nội dung tuyên truyền còn nâng cao được khả năng, năng lực thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy cho quần chúng. Nội dung tuyên truyền, cổ động giúp quần chúng biết vận dụng những kiến thức, hiểu biết vào những hành động cụ thể thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Hướng đẫn quần chúng có khả năng, năng lực trong hành động, việc làm cụ thể thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, để quần chúng biết phòng cháy tốt không để cháy nổ xảy ra và khi có cháy xảy ra thì chữa cháy có hiệu quả.

Muốn quần chúng hiểu về PCCC thì cần có đề cương bài tuyên truyền, cổ động phòng cháy chữa cháy cụ thể. Phòng cháy và chữa cháy là một quá trình vận dụng tổng hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học khác nhau. Thực hiện được nó đòi hỏi mỗi người phải có những kiến thức nhật định. Trong quần chúng trình độ giác ngộ cách mạng, trình độ văn hóa, kiến thức khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm phòng cháy và chữa cháy khác nhau, không đồng đều, vì vậy ta phải nghiên cứu xây dựng nội dung sao cho phù hợp với tình hình cụ thể từng từng nơi, lúc, từng loại đối tượng được tuyên truyền, cổ động cụ thể.

Thông báo tình hình cháy, nổ

Thông báo tình hình cháy, nổ trên thế giới, trong nước, ở địa phương ngành và cụ thể ở đơn vị cơ sở. Tổng hợp, thống kê số vụ cháy nổ, thiệt hại do cháy gây ra, các nguyên nhân gây cháy hậu quả tác hại do cháy gây ra đối với sản xuất, sinh hoạt đời sống v.v… Từ đó, quần chúng thấy được tác hại, nguy hiểm và nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh giác với cháy nổ.

Thông báo tuyên truyền tình hình cháy, nổ tại các địa phương

Thống kê số vụ cháy

Tình hình cháy nổ trên thế giới

Tình hình cháy, nổ xảy ra trong 1 năm, 5 năm, 10 năm…,  cụ thể ở mỗi quốc gia, từng châu lục,… những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do cháy gây ra, ảnh hưởng to lớn của chúng đối với nhân loại

Tình hình cháy nổ trong nước

Thống kế số vụ cháy, thiệt hại, ảnh hưởng do cháy dây ra, tổng hợp thống kế tình hình diễn biến cháy nổ xảy ra trong 5 năm gần đây nhất

Thiệt hại do cháy, nổ gây ra rất nghiêm trọng

Nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về người và tài sản mà còn để lại hậu quả nặng nề cho xa hội như: Ngừng trệ sản xuất kinh doanh, người lao động mất việc làm ảnh hưởng đến tính chất nhân đạo, bảo vệ con người của chế độ XHCN, tác động đến tư tưởng của những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Cháy xảy ra còn gây tác động xấu về an ninh trật tự – an toàn xã hội và môi trường sinh thái.

Phân tích, đánh giá số liệu, tài liệu các vụ cháy nổ đưa ra

Các số liệu đưa ra tác động mạnh đến ý thức, nhận thức, gây được sự chú ý, để lại ấn tượng, sự ghi nhớ… đối tượng tuyên truyền. Muốn vậy thì những số liệu, tài liệu đưa ra phải phân tích, đánh giá, xử lý.

Một điều khó khăn đặc biệt về mặt tâm lý thường xảy ra cho người nghe là khi người tuyên truyền nói đến những con số lớn mà thường quần chúng rất khó hình dung nó hoặc thậm chí quần chúng không thể tri giác được ngay cả khi ta so sánh chúng với nhau. Đó là khi nói về những số hành tỉ, hành chục tỉ, hàng trăm tỉ hoặc hơn nữa. Vì vậy, những con số quá lớn nhiều khi lại không gây được ấn tượng mong muốn nếu chúng ta không biết vận dụng những tao tác tư duy nhất định để xử lý chúng, nếu chúng ta không so sánh chúng với đại lượng của các hiện tượng khác để hình dung hơn.

Nêu ra các vụ cháy điển hình

Các vụ cháy điển hình là những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, tài sản …

(Còn nữa)...

Nhóm PV
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang