Ban Thường vụ Thành ủy

Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ gặp gỡ, đối thoại với công dân và các tổ chức chính trị - xã hội 12 lần trong năm 2023
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU về “Tiếp công dân thực hiện Quy định 11-QĐi/TƯ, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO