bộ văn hóa thể thao và du lịch

Phim tài liệu đặc biệt kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
Nhân kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh giao Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương thực hiện bộ phim tài liệu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO