Chờ đón những bứt phá

Nhà thơ Bùi Việt Mỹ| 27/01/2023 08:05

Một mùa xuân mới đã đến, mùa xuân của một khởi đầu mới sau hơn 2 năm vì đại dịch, cả nước chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội. Với anh chị em văn nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội lại càng thấy mới mẻ trên chặng đường đầu của nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Tháng 11/2021.

dia-diem-choi-tet-o-ha-noi-01_1669107613.jpg

Tại đây, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Về mục tiêu chung, Đảng ta chỉ rõ: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”… và: “Phát triển nền văn nghệ, báo chí, xuất bản, truyền thanh, điện ảnh, thư viện, bảo tồn, bảo tàng, nâng cao tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính quần chúng của các công việc đó”.

Ngay sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc, chúng ta bước sang năm 2022 với thắng lợi trước đại dịch Covid-19, Hà Nội với nội dung mới - Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 22/2/2022 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa công nghiệp trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045”. Có thể nói đây là bước nhận thức rất mới, rất tích cực để kịp thời hòa nhịp vào tiến bộ chung của thế giới. Và, văn nghệ sĩ Thủ đô phấn khởi tiến hành Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội khóa XIII, để bước sang một nhiệm kỳ mới: 2021-2026. Đại hội như một sự tiếp nhận nội dung Hội nghị Văn hóa và Nghị quyết của Thành ủy, đề ra phương hướng tổng quát về một số nhiệm vụ: “Cải tiến mạnh mẽ phương thức hoạt động Hội, thu hút đông đảo hội viên vào các hoạt động phục vụ việc nâng cao dân trí và phổ cập trình độ thưởng thức nghệ thuật, tăng cường mức hưởng thụ các giá trị văn học nghệ thuật trong đông đảo các tầng lớp công chúng…” và “nỗ lực phấn đấu để các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Hội phát huy cao nhất các nguồn động lực sáng tạo, nâng tầm trở thành nền tảng vững chắc cho một nền “kinh tế tri thức”, nền “Công nghiệp văn hóa”.

Chúng ta tự hào được tiếp nối truyền thống một Hội trung tâm, một tổ chức tập trung nhiều hội viên với nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi lớn, nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, cùng với những văn nghệ sĩ được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật… cùng tâm huyết, đóng góp xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng tầm, có sức thu hút và lan tỏa lớn. Trong suốt chặng đường phát triển, tổ chức hoạt động Hội đã chứng minh: Chính Hội là mái nhà tụ hội, tạo đà cho những tác phẩm và tên tuổi lớn.... Cùng với một đội ngũ Ban Chấp hành Hội chuyên môn, kinh nghiệm vững vàng, tiếp nối nhiều nhiệm kỳ, chúng ta hoàn toàn được quyền kế thừa, học tập và phát huy vị thế lớn của một hội Văn học Nghệ thuật Thủ đô.

Nhớ lại mùa xuân năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bài thơ chúc Tết xuân Kỷ Dậu, đoạn cuối có câu: “Tiến lên chiến sĩ đồng bào/ Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”. Và quả đúng như vậy, niềm tin ấy đã thành sự thật. Từ năm 1972 chúng ta tổng phản công và đến 1975 thì thắng lợi hoàn toàn. Những ngày, tháng, năm niềm vui trào dâng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối… Mùa xuân này, thế hệ chúng ta được sống và viết tiếp trang sử của Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, vừa vinh dự cũng đồng thời là trách nhiệm hết sức lớn lao. Đó là lực lượng văn nghệ sĩ Thủ đô góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII “phát huy giá trị văn hóa người Hà Nội, phấn đấu có nhiều tác phẩm mới thể hiện tầm vóc và khát vọng xây dựng cuộc sống mới của nhân dân Thủ đô”.

Một vận hội lớn, mới mẻ đã và đang đến, đòi hỏi văn nghệ sĩ chúng ta phải nhận thức đầy đủ chủ trương đường lối và tìm giải pháp khắc phục khó khăn, tạo bước tiến triển hết sức mới và nhanh chóng hơn so với các nhiệm kỳ trước. Đó là việc hội nhập bằng tốc độ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư (4.0) trên toàn thế giới.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã chủ động tổ chức lấy ý kiến dân chủ bàn giải pháp thực hiện đổi mới hoạt động, từ khâu quản lý, lập kế hoạch công tác 2023 và định hướng những năm tới đến các giải pháp cải tiến của từng hoạt động hội chuyên ngành như: tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đi thực tế, mở trại sáng tác, triển lãm, kiến trúc đô thị, biểu diễn sân khấu, điện ảnh, phát động các cuộc thi và quảng bá tác phẩm… nhằm tác động trực tiếp đến khả năng sáng tạo, nâng cao chất lượng sáng tác. Mặt khác, Hội chủ động xây dựng kế hoạch liên kết với Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện các đề án, dự án công

trình văn hóa, đề nghị Thành phố tăng mức đầu tư, thường xuyên hỗ trợ sáng tác có hiệu quả. Ban Chấp hành các hội chủ động mở rộng xã hội hóa hoạt động theo hướng tạo nhiều sản phẩm văn hóa công nghiệp, du lịch; kịp thời nắm bắt nguyện vọng và đề xuất sáng kiến, phản biện xã hội của hội viên nhằm nâng cao ý thức xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nhìn lại đội ngũ các văn nghệ sĩ chúng ta, phần nhiều là các văn nghệ sĩ khá cao tuổi so với nhu cầu công nghiệp văn hóa, nhất định chúng ta phải chuẩn bị một lộ trình cho sự chuyển giao thế hệ sáng tạo. Ví như ở Hội Nhà văn Hà Nội, các nhà văn trưởng thành từ nguồn chiến tranh chống Mỹ và cơ chế tập trung, bao cấp, tài năng bẩm sinh, chịu khó, nhiệt thành… song nhất định hạn chế nhiều về khả năng nhận biết, vận hành mạng không gian điện tử đang chiếm vị trí trụ cột của đời sống kinh tế - xã hội ngày nay. Chúng ta mặc nhiên không nằm ngoài đời sống ấy. Bởi vậy cần một lực lượng sáng tạo ở nhiều độ tuổi, mà số lượng hội viên trẻ phải chiếm phần đông hơn. Hội cần có cơ chế cởi mở, phù hợp, có trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến hơn để tạo sức hút với các văn nghệ sĩ tham gia cống hiến sáng tạo mới. Lộ trình ấy nhất định phải trên cơ sở kế thừa bản sắc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, không dao động trước diễn biến hòa bình thế giới, tránh lối sống tự nhận là mới nhưng lại biểu hiện tha hóa, tiêu cực, vụ lợi đang tồn tại không ít trong xã hội.

Các thế hệ văn nghệ sĩ Hà Nội chào đón một mùa xuân mới 2023 với tâm thế của một lực lượng tin cậy bên Đảng bộ và chính quyền nhân dân Thủ đô, phấn khởi với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, giá trị đời sống kinh tế - xã hội toàn dân ngày một nâng cao. Trước vận hội tiến bộ mới, chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy và UBND Thành phố về nội dung phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; phấn đấu có những tác phẩm xứng đáng phục vụ nhu cầu xây dựng đời sống văn hóa thời đại mới của nhân dân Thủ đô.

Bài liên quan
(0) Bình luận
 • Bàn giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
  Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm nghệ thuật đáp ứng yêu cầu của Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, sáng ngày 24/3, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô” với sự tham gia của đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình mỹ thuật là hội viên trong Hội.
 • Tìm đầu ra cho kịch bản sân khấu
  Tọa đàm “Giới thiệu tác phẩm kịch bản sân khấu được hỗ trợ năm 2021” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức vừa diễn ra sáng ngày 21/3/2023 tại hội trường Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, số 19 Hàng Buồm, Hà Nội.
 • Nhìn lại 15 năm xây dựng và phát triển
 văn học, nghệ thuật Thủ đô trong thời kỳ mới
  Sáng 16/3/2023, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Thủ đô trong thời kỳ mới” nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế, biện pháp khắc phục trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 • Tiếp tục góp sức vì sự phát triển của điện ảnh Việt Nam
  Hòa chung không khí tưng bừng của ngành Điện ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” (15/3/1953-15/3/2023), sáng ngày 11/3, tại rạp Kim Đồng (Hà Nội), Hội Điện ảnh Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam.
 • Ôn lại truyền thống vẻ vang của nhiếp ảnh Việt Nam
  Sáng ngày 9/3/2023, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023) với sự tham dự của đông đảo hội viên trong hội.
 • Chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam
  Ngày 28/2, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam họp báo thông tin về các sự kiện, hoạt động nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Hộp nghệ thuật - Số 07: Lễ hội truyền thống trong thời hiện đại - Kỳ II
  Ở kỳ trước của Podcast  Hộp nghệ thuật chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về lễ hội truyền thống và thực trạng lễ hội truyền thống hiện nay. Với những biến tướng và thực trạng đó, ở podcast kỳ này, Người Hà Nội tiếp tục có cuộc trò chuyện với Nhà nghiên cứu Văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vĩ để làm sáng tỏ những vấn đề tiếp theo xoay quanh lễ hội truyền thống. Đó là hệ quả, nguyên nhân và hướng đi cho sự phát triển vẹn toàn của loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian này.
 • Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023: Kết nối di sản
  Tối 24/3, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp cùng UBND thành phố tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề: “Kết nối di sản phát triển du lịch” tại sân khấu khu vực Đền Bà Kiệu, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
 • Bàn giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
  Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm nghệ thuật đáp ứng yêu cầu của Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, sáng ngày 24/3, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô” với sự tham gia của đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình mỹ thuật là hội viên trong Hội.
 • Top 05 điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam
  “Săn mây” đang là một trào lưu cực "hot" của dân "phượt" hiện nay. Đứng trên các ngọn núi cao, thả hồn theo đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi dưới chân hẳn là những giây phút mà ai cũng muốn được một lần trải nghiệm trong đời.
 • Hoa hậu Phương Khánh gặp sự cố sau hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn
  Hoa hậu Phương Khánh bị mất hành lý quan trọng sau khi tham dự đám cưới tại Philippines của Linh Rin và Phillip Nguyễn.
Đừng bỏ lỡ
 • Chuyện về những con dốc trong lòng Hà Nội
  Những con dốc cao vời vợi của Hà Nội xưa, giờ đã được "khoác áo mới" bởi những con đường bằng phẳng, thẳng tắp. Nhưng với những người yêu Hà Nội, những con dốc vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức. những câu chuyện xung quanh chúng cũng dần mai một.
 • Thưởng thức những bức vẽ giàu cảm xúc trong triển lãm "Gặp gỡ tháng 3"
  Hơn 200 bức tranh tươi sáng, giàu cảm xúc của các thầy trò trung tâm Nghệ thuật Megan Art vừa được giới thiệu với công chúng trong triển lãm "Gặp gỡ tháng 3” diễn ra từ 25/3 đến 31/3 tại sảnh tầng 1 tòa nhà New skyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
 • Các hoạt động trong Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
  Từ ngày 9 đến 13/5/2023, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần đầu tiên.
 • Giải mã những địa danh có tên gọi "Tây" ở Hà Nội
  Trung tâm Hà Nội có những địa danh "Tây" được đặt theo tên của người nước ngoài, gắn với đó là câu chuyện lịch sử thú vị xoay quanh.
 • Dạo bước ngắm hoa mai anh đào giữa lòng Thủ đô
  Những ngày này, dãy hoa anh đào Nhật Bản bắt đầu nở rộ trong khuôn viên khu ngoại giao nằm trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ), tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thú vị.
 • Đền thờ bà Ả Lanh
  Thôn Đại Đồng Nam có một ngôi đền thờ Bà Ả Lanh, là tướng lĩnh tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Nhân dân trong vùng thường gọi là đền thờ Bà Ả Lanh, thuộc tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
 • Góc nhìn văn hóa - Số 19
  NHN – Bánh mì là một món ăn hiếm hoi có mặt ở cả những nhà hàng và bàn tiệc sang trọng cho đến những quầy ăn nhanh đường phố hay những thúng bán rong. Bánh mì Hà Nội đã có từ lâu đời và cho đến nay đây vẫn là món ăn hấp dẫn, nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới.
 • Triển lãm nghệ thuật “Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”
  Từ 26 - 31/3/2023, tại chùa Quán Sứ (69 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm nghệ thuật “Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết” giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Phật tử Kim Đức.
 • Hà Nội trong tôi là… - Số 9: “Người thủ lĩnh nhiệt huyết của Hội máu Hà Nội”
  Có một người đoàn viên thanh niên ngày đêm miệt mài, nhiệt huyết “giữ nhịp đập trái tim”, lan toả tình yêu thương với những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ nguồn máu. Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Podcast HNTTL xin được giới thiệu khách mời đồng hành: Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội Trịnh Xuân Thuỷ - Thanh niên sống đẹp Thủ đô năm 2021.
 • Chợ Đồng Xuân
  Chợ Đồng Xuân là chợ lớn nhất Hà Nội, và cũng là chợ có lịch sử ra đời sớm từ năm 1889.
Chờ đón những bứt phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO