Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 , 2022

Đa dạng cách thức, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hai quy tắc ứng xử

NHNSở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

 Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hai quy tắc ứng xử, trong đó đề cao tính gương mẫu, duy trì nền nếp, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cụ thể, sẽ có nhiều hoạt động được đẩy mạnh thực hiện, như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin từ thành phố tới cơ sở, hệ thống pano, áp phích, màn hình LED… về chủ đề văn hóa ứng xử, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, các mô hình hay, cách làm mới trong triển khai thực hiện cũng như phê phán các hành vi, việc làm chưa đẹp, đề xuất giải pháp xây dựng thành thói quen, hành động đẹp trong mỗi người dân Thủ đô, góp phần xây dựng hình ảnh con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm; trưng cầu ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý để có những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; tổ chức giao lưu, gặp gỡ các mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố; phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động về quy tắc ứng xử nơi công cộng; hội thi viết về các gương điển hình trong thực hiện quy tắc ứng xử…

Cũng trong kế hoạch, năm 2022 sẽ tiến hành biên soạn, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền quy tắc ứng xử; biên tập nội dung, thiết kế tờ tuyên truyền quy tắc ứng xử thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trên bàn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện quy tắc ứng xử ở các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã...

HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang