Thứ năm, ngày 18 tháng 8 , 2022

Diễn đàn quốc gia “Văn hoá với Doanh nghiệp” diễn ra vào tháng 11

NHNNgày 15/8, Hiệp hội Phát triển văn hoá DN Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về việc tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với DN” lần thứ 2 và Chương trình xét, tôn vinh “DN đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

 PGS.TS Nguyễn Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết: Mục đích của diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.
Ban tổ chức thông tin về đề án tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai.
Ban tổ chức thông tin về đề án tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai.

Diễn đàn cũng là dịp để đại diện các cơ quan quản lý gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng DN, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ DN phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các DN đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa DN Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo Hiệp hội Phát triển văn hoá DN Việt Nam, diễn đàn sẽ gồm 3 hoạt động chính: Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19 và các xung đột địa - chính trị, địa - kinh tế trên thế giới hiện nay.

Tổ chức lễ tôn vinh và trao chứng nhận “DN đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các DN đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “DN đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện DN và báo chí.

Cùng với đó là tổ chức đoàn đại biểu DN tiếp kiến lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Thành phần đoàn gồm các DN được công nhận đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2021 và năm 2022 cùng với một số DN đã có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá DN Việt Nam” trong thời gian qua.

Thời gian tổ chức diễn đàn dự kiến vào tuần thứ hai của tháng 11/2022, hướng tới Ngày Văn hóa DN Việt Nam (10-11). Địa điểm tổ chức tại thành phố Hà Nội. Các hoạt động của diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa DN, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng DN Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thông tin chi tiết về Chương trình xét, công nhận “DN đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022 đăng tại: https://vhkd2022.vnabc.org.vn

kinhtedothi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang