Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy tại huyện Chương Mỹ

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội| 01/12/2022 08:50

Sáng 30/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII…

Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (số 21-KL/TƯ ngày 25/10/2021) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Tham gia đoàn kiểm tra có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Đức.

z3924292228326_8e8819c67aacbc11faeb79ef0b16b63f.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình 10-Ctr/TU của Thành ủy, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII trên địa bàn huyện. Xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 10-Ctr/TU của Thành ủy và chỉ đạo tổ chức, triển khai phù hợp với tình hình thực tế của huyện;

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ này được Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình 10-Ctr/TU của Thành ủy, Luật Phòng, chống Tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được quan tâm, triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các quy định, hướng dẫn của cấp trên để thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021-2022 đảm bảo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi ngân sách hợp lý, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cắt giảm những khoản chưa cần thiết, thực hiện tiết kiệm, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội... Qua đó, trong 2 năm 2021-2022, toàn huyện đã tiết kiệm được trên 222 tỷ đồng, trong đó, tổng kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được trên 88 tỷ đồng; tiết kiệm trong đầu tư xây dựng là trên 112 tỷ đồng....

Về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong 2 năm (2021-2022), Ban Thường vụ Huyện ủy đã giám sát 2 tổ chức và 8 cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức, 19 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực về giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, việc chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Ngoài ra, ban hành 9 quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, công tác thu, chi tài chính, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…

z3922061346596_9ba466da648abf9fe7c73a6d0e25bf67.jpg
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung.

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, năm 2021-2022, huyện đã khởi tố 7 vụ với 23 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản; vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng... Sau quá trình giải quyết, số tài sản thu hồi được là trên 1,4 tỷ đồng...

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, theo đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ, công tác tự phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ cơ quan tổ chức, đơn vị còn hạn chế; năng lực, trình độ quản lý tài chính, quản lý đất đai, quản lý tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, cá biệt một số cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm phải xử lý kỷ luật. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cáo nên chưa triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Vẫn còn tình trạng lãng phí trong sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận Huyện ủy Chương Mỹ đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thành viên Đoàn kiểm tra cũng đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra Nguyễn Quang Đức lưu ý Huyện ủy Chương Mỹ đối với phần phương hướng thực hiện nhiệm vụ, huyện cần định kỳ kiểm tra quy trình chuyển đổi vị trí công tác; làm rõ chỉ tiêu người dân tiếp cận dịch vụ công, đánh giá mức độ hài lòng của người dân; làm rõ việc thực hiện kết luận sau thanh, kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ huyện Chương Mỹ đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ trên, từ đó, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xử lý các vụ việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Huyện ủy Chương Mỹ xác định 2 nội dung về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy và Kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quan trọng cần liên thông. Vì thế, huyện cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để rà soát lại và định lượng cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình 10-CTr/TU của Thành ủy.  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện Chương Mỹ chú trọng quan tâm công tác tuyên truyền, chống tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; rà soát lại các nội dung liên quan đến việc thực hiện kỷ luật kỷ cương trong đầu tư công, quản lý đất đai, cải cách hành chính...nhằm đồng bộ các nhóm nội dung, để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương như ban giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân thông qua giám sát, tăng cường đối thoại...

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Thăng Long - Hà Nội, mạch nguồn cảm xúc
  Nhà Lý coi đạo Phật là Quốc giáo nên không ít những nhà sư giỏi giang được mời về làm tham mưu, giúp rập cung đình như Nguyễn Minh Không, Từ Đạo Hạnh, Đào Cam Mộc…
 • Chờ đón những bứt phá
  Một mùa xuân mới đã đến, mùa xuân của một khởi đầu mới sau hơn 2 năm vì đại dịch, cả nước chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội. Với anh chị em văn nghệ sĩ Thủ đô Hà Nội lại càng thấy mới mẻ trên chặng đường đầu của nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Tháng 11/2021.
 • Chuyện kể bên dòng Đại Lan
  Sông Hồng chảy vào Việt Nam, từ Hà Khẩu, Lào Cai đến cửa Ba Lạt, Nam Định dài 556km. Dòng sông thân thuộc có nhiều tên gọi, gắn với những vùng đất mà sông chảy qua.
 • Những nhà văn nổi tiếng thế giới sinh năm Mão
  Trong lịch sử văn học thế giới từ xưa đến nay đã có vô số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, tài danh nhưng trong bài này người viết chỉ nêu danh một số những nhà văn nổi tiếng sinh vào năm Mão.
 • Hội Lim nghiêm cấm hát quan họ ngửa nón xin tiền, không hát văn nhảy đồng
  Đó là các nội dung được ban tổ chức Lễ hội vùng Lim xuân Quý Mão 2023, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) nghiêm cấm tại hội Lim diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng Giêng, tức mùng 2 và mùng 3/2 dương lịch.
Đừng bỏ lỡ
 • Phố ông đồ
  Phố ông đồ
 • Cảm ơn ạ, thủy tiên!
  Một trong những thú vui cuối năm của tôi là mũ áo sùm sụp, đan tay người thương rồi dạo Đồng Xuân trong gió lạnh cạn mùa. Gạn chút năm cũ với mây xám đêm dài, với chè chén bên Gầm Cầu, thật không khác gì được sắm Tết trong cái nhớ Tết. Tết của chuyện kể hiền như thần thoại, của mùi vị óng ánh bên trong ván cửa lùa, của thú chơi tài tử hào hoa, của mùi pháo cũ tiễn nhiều năm cũ.
 • Tết xưa trong những trang sách cũ
  Trong tâm thức của mỗi người Việt, ngày Tết là một ngày thiêng liêng. Đó là ngày đoàn tụ gia đình, ngày con người trở về với quê hương bản quán, về với họ hàng, tổ tiên. Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi, được vui chơi, mà đó còn là dịp để sum họp, để thăm hỏi, chúc tụng. Với nhà văn Vũ Bằng, Tết là phải về quê.
 • “Mùa xuân dâng Đảng” qua những trang sách, báo
  Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), mừng xuân Quý Mão 2023, Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày tư liệu sách, báo với chủ đề “Mùa xuân dâng Đảng” tại 31 Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm).
 • Hà Nội: Hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến vào cuối năm 2023
  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và theo dõi đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.
 • Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
 • "Dấu ấn thành Nam": Những mốc son trong dòng lịch sử dân tộc
  Ngày 28/1, tại không gian văn hóa Bảo tàng tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm "Dấu ấn thành Nam". Sự kiện do Bảo tàng tỉnh Nam Định và Trung tâm lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp tổ chức.
 • Chương trình Hòa nhạc đặc biệt chào xuân Qúy Mão 2023
  Ngày 29/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chương trình Hòa nhạc đặc biệt chào xuân 2023 - New year concert 2023 do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón xuân Quý Mão 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình CAND (kênh ANTV).
 • Chủ tịch TP. Hà Nội gửi thư khen 6 huyện về triển khai dự án Vành đai 4
  Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa gửi thư khen 6 huyện: Thanh Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thường Tín, Hoài Đức về triển khai dự án Vành Đai 4 - Vùng Thủ đô.
 • Quyết liệt bảo đảm an toàn Lễ hội và hoạt động vui xuân của nhân dân sau Tết Nguyên đán
  Ngày 26/01/2023, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy tại huyện Chương Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO