Thứ năm, ngày 11 tháng 2 , 2021

Đồng chí Phạm Thanh Học Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ kép

NHN

Năm 2020 là năm tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động; đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan nhanh, tác động đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội... Đối với Thủ đô Hà Nội, đây là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII,... Nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chia sẻ với phóng viên Người Hà Nội về những kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo Thủ đô trong năm qua và phương hướng trong năm 2021.

Đồng chí Phạm Thanh Học Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ kép
 
PV: Trong năm qua ngành tuyên giáo Thủ đô đã đạt được những kết quả cơ bản gì, thưa ông? 

Ông Phạm Thanh Học: Năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tuyên giáo như: Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 18/2/2020 của Thành ủy về thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Kế hoạch số 170-KH/TU, ngày 17/12/2019 tổ chức hội thảo khoa học cấp thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020); Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 15/4/2020 của Thành ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kế hoạch số 178-KH/BCĐCTTTĐN ngày 26/3/2020 về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại Thành phố Hà Nội...

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai tốt việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, như: Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong việc tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND Thành phố về phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. 

PV: Trong những kết quả đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Ông có thể cho biết công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở Thủ đô đã được triển khai cụ thể như thế nào trong năm qua? 

Ông Phạm Thanh Học: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu ban hành kịp thời Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thành phố thực hiện tốt lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô; ban hành kịp thời 5 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, đã phát huy hiệu quả to lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng, đồng thuận; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đã thu được nhiều kết quả tích cực. Hà Nội đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lan rộng, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen), nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

PV: Khối lượng công tác tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác tuyên giáo thành phố năm 2020 nhiều hơn, thời gian ngắn hơn so với năm 2019, nhưng chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao, một số mặt đổi mới, chuyển biến rõ nét hơn. Vậy, ông có thể nói rõ hơn về việc tuyên truyền và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm qua?

Ông Phạm Thanh Học: Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức thành công lễ kỷ niệm cấp Quốc gia, cấp Thành phố như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chương trình Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin”; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức tốt hội nghị, tọa đàm khoa học, gặp mặt nhân chứng nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn; để lại ấn tượng sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và các tỉnh, thành bạn. Ban Tuyên giáo chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng 3 tập phim tài liệu tuyên truyền 90 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Thành phố Hà Nội; chuẩn bị hội thảo khoa học cấp thành phố “Đảng bộ Thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng, phát triển”; tổ chức khai mạc Triển lãm “Hà Nội niềm tin và khát vọng vươn cao”; Chương trình nghệ thuật “Một trái tim hồng” và tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố; Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET. Ban Tuyên giáo phối hợp tham mưu và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội với các chuỗi hoạt động tiêu biểu trên khắp Thủ đô; gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước thành phố, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, ngắn gọn, chất lượng, quy mô phù hợp và đảm bảo an toàn phòng dịch... 

PV: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, theo ông ngành tuyên giáo cần xác định phương hướng gì trong năm tới?

Ông Phạm Thanh Học: Có thể nói rằng chưa bao giờ công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thách thức như giai đoạn hiện nay. Diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề nổi cộm trong nước, như: Tình trạng tham nhũng lãng phí, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những vấn đề đó làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác tuyên giáo.

Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Thành phố, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, ngành tuyên giáo Thủ đô cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, để làm sao thực sự phát huy được vai trò “đi trước, mở đường”; phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

PV: Nhân dịp đầu xuân năm mới, ông có nhắn gửi gì tới đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô?

Ông Phạm Thanh Học: Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô. Chúc các văn nghệ sĩ sang năm mới sáng tạo những tác phẩm chất lượng tốt, có giá trị, phản ánh chân thực cuộc sống, phần nào đáp ứng được nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân. Chúc tập thể cán bộ, phóng viên, tạp chí Người Hà Nội dồi dào sức khỏe, ngày càng đoàn kết xứng đáng với bề dày truyền thống của một tờ báo văn nghệ có bề dày truyền thống hơn 35 năm xây dựng và phát triển.

PV: Xin cảm ơn ông!
Trần Chung (Thực hiện)
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang