Thứ hai, ngày 17 tháng 1 , 2022

Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe các đối tượng cần trợ giúp xã hội

NHNUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2021-2025), thành phố đặt mục tiêu: Tối thiểu 70% cơ sở nuôi trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng; tối thiểu 10% cơ sở thực hiện được ít nhất 80% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã; 100% đối tượng đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy được quản lý, theo dõi sức khỏe…

Giai đoạn 2 (2026-2030), thành phố phấn đấu: 100% cơ sở bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng; tối thiểu 30% cơ sở thực hiện được ít nhất 80% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã; duy trì 100% đối tượng đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy được quản lý, theo dõi sức khỏe…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể: Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế; đổi mới, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ, cơ chế tài chính, nguồn lực hỗ trợ cho cơ sở; hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội.

HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang