Thứ hai, ngày 17 tháng 1 , 2022

Hà Nội đã hỗ trợ hơn 577.000 lao động tự do

NHNTheo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7-2021 đến nay, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay hơn 5,51 triệu lượt đối tượng khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí gần 6.827 tỷ đồng.

Trong đó, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 của Chính phủ có hơn 2,6 triệu đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng với kinh phí hơn 1.979 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có 1,681 triệu người thụ hưởng với kinh phí 4.094 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố đã đến với hơn 1 triệu lượt người, trong đó có hơn 577.000 lao động tự do.

Đáng ghi nhận, hiện nay, các chính sách hỗ trợ được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai, góp phần giúp người dân, người lao động sớm ổn định đời sống, bảo đảm việc làm.

HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang