HĐND TP Hà Nội khoá XVI sẽ xem xét, thông qua 42 nội dung tại Kỳ họp thứ 3, khai mạc ngày 7/12

KTĐT| 04/12/2021 15:47

Sáng nay, 4/12 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì họp báo do Thường trực HĐND TP tổ chức, thông tin về Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu (ĐB) Quốc hội và HĐND TP Trương Việt Dũng thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp, Trong đó cho biết: Kỳ họp diễn ra trong 3,5 ngày (từ 7-10/12/2021), đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND TP khóa XVI. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, công tác tổ chức Kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian, nội dung, cách thức tiến hành và các điều kiện để bảo đảm chất lượng, tiến độ, tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch.
Chủ tịch UBND TP sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu
Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua 42 nội dung gồm:  22 báo cáo (trong đó có 18 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề); 20 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 12 nghị quyết chuyên đề, gồm 2 nghị quyết không là nghị quyết QPPL và 10 nghị quyết QPPL; riêng nghị quyết về mức chi gồm 12 nội dung).
Cụ thể, HĐND TP xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TP; báo cáo của UBND TP trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND TP; báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP; các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND TP năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND TP về thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông (UTGT) và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030”.
Cùng đó, dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết thường kỳ: Về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và kế hoạch năm 2022; hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP; phê chuẩn tổng quyết toán NSNN của TP Hà Nội năm 2020; về tổng biên chế hành chính sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022… 
Đồng thời, xem xét các nghị quyết chuyên đề như: Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP. Nghị quyết chuyên đề là nghị quyết QPPL: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 của TP Hà Nội; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 5/7/2018 của HĐND TP về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.Đồng thời xem xét quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội; quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội; về giá dịch vụ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội.
Riêng về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP (gồm 12 nội dung), như: Chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội; quy định mức chi hỗ trợ đối với Ban TTND; sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của TP Hà Nội…
Đặc biệt tại Kỳ họp này, HĐND TP sẽ dành cả 1 ngày để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn (truyền hình trực tiếp) về 2 nhóm vấn đề: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP; thúc đẩy, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Theo chương trình còn dự kiến dành thời gian để Chủ tịch UBND TP thay mặt UBND TP báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của UBND TP và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu (ĐB) HĐND TP.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp
Chánh Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP cũng cho hay, tại Kỳ họp lần này, thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, Thường trực HĐND TP đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP xây dựng phương án kỹ lưỡng và chuẩn bị từ sớm. Theo đó, sẽ xét nghiệm PCR đối với toàn bộ ĐB, khách mời dự họp; cán bộ, công chức, người lao động, báo chí, truyền thông, cán bộ chiến sỹ phục vụ kỳ họp (dự kiến xét nghiệm 2 lần). Đồng thời, phun khử khuẩn khu vực Hội trường lớn; chuẩn bị phòng trực y tế và đề nghị Sở Y tế bố trí cán bộ trực y tế; chuẩn bị phòng cách ly phòng chống Covid-19, thuận tiện cho việc cách ly và di chuyển người nghi nhiễm; bố trí máy đo thân nhiệt và cán bộ y tế trực tại các cổng ra vào trong thời gian diễn ra Kỳ họp…
Thay mặt Thường trực HĐND TP phát biểu kết luận Họp báo, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên khẳng định: Đây là kỳ họp cuối năm rất quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện của cả năm 2021, qua đó đưa ra những giải pháp nhiệm vụ mục tiêu cho cả năm mới 2022, là căn cứ cho các cấp, ngành làm cơ sở thực hiện cho năm 2022 cũng như đánh giá những ưu điểm, hạn chế và có giải pháp khắc phục. Cùng đó, HĐND TP cũng sẽ xem xét một số cơ chế, chính sách, đề án mang tính dài hạn như phát triển kinh tế, chính sách cán bộ, giảm thiểu UTGT…, trên cơ sở đó HĐND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải đi đến cấp cuối cùng, để ngay từ ngày 1/1/2022 các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, phải tổ chức thực hiện được ngay những nhiệm vụ chỉ tiêu mà HĐND TP đã thông qua.
Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, Thành ủy đã có Chương trình 01 và HĐND cũng phải thực hiện về tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp. Theo đó đòi hỏi chất lượng các kỳ họp của HĐND ngày càng nâng cao, nên HĐND TP đã tập trung bàn các giải pháp thường xuyên có cách làm đổi mới, nâng cao chất lượng.  HĐND TP dành ra 1 ngày thảo luận tại hội trường và phân ra thảo luận tại các tổ về các giải pháp phát triển KT-XH và phòng chống dịch; dành 1 ngày thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về một số nội dung quan trọng. Trong đó đặc biệt sẽ làm rõ hơn việc sắp tới TP thích ứng với tình hình mới và có giải pháp thế nào để vừa phát triển KT-XH vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch; các chính sách hỗ trợ với người dân, DN, tháo gỡ cho SXKD... HĐND TP cũng tập trung chất vấn về nguyên nhân triển khai chậm triển khai một số dự án địa địa bàn. Thường trực HĐND TP cũng đã tổ chức xây dựng phim phóng sự liên quan việc triển khai các dự án này, qua đó có thảo luận chất vấn để có giải pháp tháo gỡ và phát triển tốt hơn trong năm tới. Tại  Kỳ họp này có điểm mới là Chủ tịch UBND TP sẽ trực tiếp trả lời chất vấn.
Riêng với việc thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND TP về thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông (UTGT) và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030”, có mục tiêu làm sao giải quyết sớm những điểm UTGT trên địa bàn TP.
“HĐND TP tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan báo chí cung cấp thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, để cử tri và Nhân dân nắm được những định hướng của các hoạt động chính trị trong đó có hoạt động của HĐND, các Ban, các ĐB HĐND” - Phó Chủ tịch HĐND TP nói.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Công bố Giải thưởng Văn học Kim Đồng
  Sáng ngày 30/5/2023 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức lễ công bố thành lập Giải thưởng Văn học Kim Đồng và phát động cuộc Vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023 - 2025.
 • Nhìn lại một chặng đường
  Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/06/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới tính đến nay đã tròn 15 năm. Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội cũng là để nhìn lại những nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành qua các kỳ Đại hội; sự cống hiến, tâm huyết và những sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô với trên 4000 hội viên đến từ 9 hội chuyên ngành. Người Hà Nội ghi lại những chia sẻ, đánh giá, cũng như trăn trở
 • Một ly tỉnh & nhớ
  Người ta có muôn vàn cách để quên một điều gì đó nhưng để nhớ về kỷ niệm thì lại chẳng có nhiều. Tôi hay chọn buổi sáng thứ Bảy trong tuần để được thư thả về phố núi quê hương, ngồi đợi giọt đắng của đất đai, mưa nắng điểm từng nhịp xuống chiếc ly sứ như đợi thời gian mở cánh cửa diệu kì của mình.
 • “Chạm vào nghệ thuật”: Đưa trẻ đến với các giá trị truyền thống
  Trong khuôn khổ hoạt động thường niên “Ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ XXIV – năm 2023”, từ ngày 31/5 đến hết 4/6/2023 tại số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức chương trình “Chạm vào nghệ thuật” với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích.
 • Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023
  Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của Tuổi trẻ Thủ đô bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10-2023 với phương châm “An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững”.
Đừng bỏ lỡ
HĐND TP Hà Nội khoá XVI sẽ xem xét, thông qua 42 nội dung tại Kỳ họp thứ 3, khai mạc ngày 7/12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO