Thứ năm, ngày 19 tháng 5 , 2022

Khắc ghi lời Bác dạy

NHNThực tế tại Hà Nội, bằng niềm tin lớn lao, với quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn TP đã tạo nên sức lan tỏa, hiệu quả rộng khắp của nhiều mô hình học và làm theo Bác.

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc (năm 1951). (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc (năm 1951). (Ảnh tư liệu)

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác cũng là thời điểm đánh giá một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ về Bác mà còn là dịp khắc sâu thêm những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; thấm nhuần lời Bác dặn, để mỗi người tự mình soi xét, điều chỉnh, loại trừ những điều không đúng, hướng tới những điều tốt đẹp.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác là một quá trình liên tục trong nhiều khóa Đại hội từ trước đến nay, từ Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư (khóa IX), đến Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), rồi Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) và đến Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW (khóa XIII). Có thể nói rằng, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã như sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Từng cấp ủy, tổ chức đã xây dựng những chương trình hành động, vận dụng vào từng lĩnh vực cụ thể. Không ít mô hình, cách làm hay trong học và làm theo Bác đã ra đời, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội. Đồng thời, việc học tập và làm theo Bác cũng trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là giải pháp thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa", đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Qua đó xây dựng một đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, thực sự liêm chính, chí công vô tư như những điều Bác hằng chỉ dạy.

Không chỉ ở những việc lớn ấy, cuộc sống cũng cho thấy những hình ảnh rất sinh động nhưng cũng giản dị về học và làm theo Bác với hàng vạn tấm gương đã được vinh danh. Trong số này, nổi bật là có không ít cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy với công việc, vì lợi ích của Nhân dân; những tập thể quyết liệt đổi mới tư duy hành động, “nói đi đôi với làm”... Có thể nói rằng, những điển hình tiêu biểu này chính là những nhân tố tích cực để không chỉ mang lại thành quả cho chính mình, còn đóng góp cho cả cộng đồng, làm sâu sắc hơn những tư tưởng, phong cách và đạo đức của Bác.

Thực tế tại Hà Nội, bằng niềm tin lớn lao, với quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn TP đã tạo nên sức lan tỏa, hiệu quả rộng khắp của nhiều mô hình học và làm theo Bác. Không chỉ làm “đúng bài”, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tìm ra cách làm mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực; thay đổi tác phong, lề lối làm việc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, nhất là những lĩnh vực gắn chặt với đời sống người dân.

Nhưng để thực hiện tốt hơn những lời dặn của Bác, vẫn cần mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là ở các vị trí lãnh đạo, quản lý từ T.Ư tới cơ sở phát huy hơn nữa tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa mình, từ đó truyền tải tới mỗi người dân. Từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, học và làm theo bằng hành động tự thân, những việc cụ thể trong cuộc sống. Khi đó, việc học tập và làm theo Bác sẽ thiết thực, cụ thể và hiệu quả hơn.

kinhtedothi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang