Ngành Tuyên giáo Thủ đô: Phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, tạo đồng thuận xã hội

PV| 25/01/2023 21:56

Năm 2022, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ghi dấu ấn thành công của nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao quan trọng. Đóng góp vào những kết quả chung đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã phát huy vai trò “đi trước, mở đường” trên tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo, góp phần quan trọng tạo đồng thuận xã hội, thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Thủ đô.

image_gallery-1-.jpg
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản và đồng chí Bùi Huyền Mai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2022

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác tuyên giáo

Điểm nổi bật trong công tác Tuyên giáo Thủ đô trong năm qua phải kể đến việc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Đó là việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức theo hình thức hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến hàng trăm điểm cầu cơ sở. Phương thức này giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, mở rộng thành phần và tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên cơ sở được trực tiếp nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo viên Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị tổ chức thành công các hội nghị: Nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị trung ương 4, Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6; Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên, nhân dân, thông qua đó, truyền đi cảm hứng, thuyết phục, cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị.

938ca055ef54d46b1266fc740f363ebb.jpg
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo nhiều quận, huyện, thị ủy đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền trong không gian mạng, phát hành Bản tin nội bộ theo hình thức số - quét mã QR. Tăng cường nắm bắt thông tin trên môi trường mạng để kịp thời xử lý thông tin liên quan đến địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, với chủ đề “chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô”, tọa đàm do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức đã tạo diễn đàn cho các chuyên gia, các đơn vị cơ sở xác định rõ hơn tính cấp thiết của chuyển đổi số, nhận diện thuận lợi, khó khăn, trao đổi những cách làm hay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, cho thấy quyết tâm của ngành Tuyên giáo Thủ đô đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số của thành phố, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, xứng đáng với vai trò “đi trước, mở đường”.

Triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm


Chưa đầy 3 tháng sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, ngày 22/2/2022, Thành ủy Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết số 09 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu Thành ủy về chủ trương và thẩm định nội dung trước khi ban hành Nghị quyết chuyên đề trên. Điều này cho thấy, tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô, thúc đẩy phát triển văn hóa, con người Hà Nội theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Ngay sau đó, hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 09 được Ban thường vụ Thành ủy tổ chức theo hình thức trực tuyến đến hơn 600 điểm cầu với hơn 26.000 đại biểu tham dự đã góp phần làm rõ những giải pháp, kiến nghị cũng như đề cập đến các cơ hội, tiềm năng để Thủ đô phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết.

Chủ động trong tham mưu, sáng tạo đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong năm đầu thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bám sát Kế hoạch 39 của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo các cấp ủy đã đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập, quán triệt trong cán bộ đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần làm cho tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch văn minh.

z3428674978526-6504fdcb3c6910d6e493ce6405ba6314.jpg
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực I năm 2022 và chuẩn bị tham gia Chung khảo toàn quốc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi. Hội thi đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các chương trình lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị ủy. Đồng thời, giúp các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, 100% các đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch công tác lý luận chính trị, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Tính đến 10/11/2022, toàn Thành phố đã mở được 1.949 lớp với 319.156 lượt học viên, đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng giảng dạy, chú trọng đẩy mạnh học trực tuyến và trực tiếp.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tiếp tục đổi mới trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác thông tin, tuyên truyền… Tiếp nối thành công của các năm trước, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức thành công lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022. Từ 265 tác phẩm của 40 đơn vị, cơ quan báo chí, đã có 33 tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải. Đây là những tác phẩm bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tích cực chuẩn bị cho giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố lần thứ V - năm 2022 sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2023).

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngành Tuyên giáo Thủ đô phấn đấu tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò “đi trước mở đường - đi cùng thực hiện - đi sau, tổng kết”. Trong đó, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin tích cực cả trên thực địa và trên không gian mạng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân Thủ đô và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ mục tiêu tổng quát đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2023. Trong đó, chủ động xây dựng Chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn 2045, chuẩn bị tổng kết 40 năm công tác Tuyên giáo thời kỳ đổi mới. Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị - lịch sử đảng; công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung triển khai các đề án, nghị quyết, chuyên đề xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo các cấp ủy cũng tích cực thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống Tuyên giáo Thủ đô. Chủ động tham mưu, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng công tác báo chí - xuất bản. Tăng cường tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời kỳ mới…

Cổng TTĐT HN

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Hộp nghệ thuật - Số 07: Lễ hội truyền thống trong thời hiện đại - Kỳ II
  Ở kỳ trước của Podcast  Hộp nghệ thuật chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về lễ hội truyền thống và thực trạng lễ hội truyền thống hiện nay. Với những biến tướng và thực trạng đó, ở podcast kỳ này, Người Hà Nội tiếp tục có cuộc trò chuyện với Nhà nghiên cứu Văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vĩ để làm sáng tỏ những vấn đề tiếp theo xoay quanh lễ hội truyền thống. Đó là hệ quả, nguyên nhân và hướng đi cho sự phát triển vẹn toàn của loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian này.
 • Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023: Kết nối di sản
  Tối 24/3, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp cùng UBND thành phố tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề: “Kết nối di sản phát triển du lịch” tại sân khấu khu vực Đền Bà Kiệu, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
 • Bàn giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
  Nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm nghệ thuật đáp ứng yêu cầu của Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, sáng ngày 24/3, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sáng tác trong triển lãm Mỹ thuật Thủ đô” với sự tham gia của đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà lý luận phê bình mỹ thuật là hội viên trong Hội.
 • Top 05 điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam
  “Săn mây” đang là một trào lưu cực "hot" của dân "phượt" hiện nay. Đứng trên các ngọn núi cao, thả hồn theo đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi dưới chân hẳn là những giây phút mà ai cũng muốn được một lần trải nghiệm trong đời.
 • Hoa hậu Phương Khánh gặp sự cố sau hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn
  Hoa hậu Phương Khánh bị mất hành lý quan trọng sau khi tham dự đám cưới tại Philippines của Linh Rin và Phillip Nguyễn.
Đừng bỏ lỡ
 • Chuyện về những con dốc trong lòng Hà Nội
  Những con dốc cao vời vợi của Hà Nội xưa, giờ đã được "khoác áo mới" bởi những con đường bằng phẳng, thẳng tắp. Nhưng với những người yêu Hà Nội, những con dốc vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức. những câu chuyện xung quanh chúng cũng dần mai một.
 • Thưởng thức những bức vẽ giàu cảm xúc trong triển lãm "Gặp gỡ tháng 3"
  Hơn 200 bức tranh tươi sáng, giàu cảm xúc của các thầy trò trung tâm Nghệ thuật Megan Art vừa được giới thiệu với công chúng trong triển lãm "Gặp gỡ tháng 3” diễn ra từ 25/3 đến 31/3 tại sảnh tầng 1 tòa nhà New skyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
 • Các hoạt động trong Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
  Từ ngày 9 đến 13/5/2023, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần đầu tiên.
 • Giải mã những địa danh có tên gọi "Tây" ở Hà Nội
  Trung tâm Hà Nội có những địa danh "Tây" được đặt theo tên của người nước ngoài, gắn với đó là câu chuyện lịch sử thú vị xoay quanh.
 • Dạo bước ngắm hoa mai anh đào giữa lòng Thủ đô
  Những ngày này, dãy hoa anh đào Nhật Bản bắt đầu nở rộ trong khuôn viên khu ngoại giao nằm trên phố Thụy Khuê (Tây Hồ), tạo nên cảnh sắc thiên nhiên thú vị.
 • Đền thờ bà Ả Lanh
  Thôn Đại Đồng Nam có một ngôi đền thờ Bà Ả Lanh, là tướng lĩnh tham gia cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Nhân dân trong vùng thường gọi là đền thờ Bà Ả Lanh, thuộc tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
 • Góc nhìn văn hóa - Số 19
  NHN – Bánh mì là một món ăn hiếm hoi có mặt ở cả những nhà hàng và bàn tiệc sang trọng cho đến những quầy ăn nhanh đường phố hay những thúng bán rong. Bánh mì Hà Nội đã có từ lâu đời và cho đến nay đây vẫn là món ăn hấp dẫn, nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới.
 • Triển lãm nghệ thuật “Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”
  Từ 26 - 31/3/2023, tại chùa Quán Sứ (69 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm nghệ thuật “Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết” giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Phật tử Kim Đức.
 • Hà Nội trong tôi là… - Số 9: “Người thủ lĩnh nhiệt huyết của Hội máu Hà Nội”
  Có một người đoàn viên thanh niên ngày đêm miệt mài, nhiệt huyết “giữ nhịp đập trái tim”, lan toả tình yêu thương với những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ nguồn máu. Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Podcast HNTTL xin được giới thiệu khách mời đồng hành: Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội Trịnh Xuân Thuỷ - Thanh niên sống đẹp Thủ đô năm 2021.
 • Chợ Đồng Xuân
  Chợ Đồng Xuân là chợ lớn nhất Hà Nội, và cũng là chợ có lịch sử ra đời sớm từ năm 1889.
Ngành Tuyên giáo Thủ đô: Phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, tạo đồng thuận xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO