Thứ ba, ngày 29 tháng 8 , 2017

Đường phố Hà Nội

Phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

NHNPhố Kim Mã dài 2.500m, rộng 12 - 20m. Từ ngã ba phố Sơn Tây - Nguyễn Thái Học (chỗ bến xe Kim Mã) kéo dài đến phố Cầu Giấy ở ngã ba Voi phục.

 

Phố Kim Mã dài 2.500m, rộng 12 – 20m.

Phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Từ ngã ba phố Sơn Tây – Nguyễn Thái Học (chỗ bến xe Kim Mã) kéo dài đến phố Cầu Giấy ở ngã ba Voi phục.

Phố được điều chỉnh độ dài tháng 7/1996 theo nghị quyết số 51/NQ/HĐ của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI ngày 13/7/1996.

Phố nằm trên các trại Kim Mã, Vạn Phúc, Ngọc Khánh, Thủ Lệ của Thập tam trại, tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận cũ. Đầu phố xưa có một cửa ô là ô Thanh Bảo (do đi qua địa phận hai thôn Thanh Ninh và Phụ Bảo hợp nhất thành Thanh Bảo).

Nay thuộc các phường Kim Mã và Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời Pháp thuộc, phố Kim Mã chỉ có tên gọi cho đoạn đầu phố đến chùa Kim Sơn ở ngã ba của phố Giang Văn Minh là phố Tám mái. Đoạn sau là quốc lộ số 11: Hà Nội – Tây Sơn (nay là đường 32). Sau hòa bình, phố Kim Mã được gọi từ ngã ba chùa Kim Sơn, nối dài thêm đoạn cuối phố Tây Sơn vào. Đoạn cuối phố những năm 80 của thế kỷ XX, mới có nhà cửa xây nối liền và dân tự gọi là phố Ngọc Khánh. Năm 1986, Hội đồng nhân dân Thành phố đặt tên Ngọc Khánh cho đoạn từ Kim Mã đến Giảng Võ và Hội đồng nhân dân Thành phố họp ngày 13/7/1996 đã xác định lại đoạn cuối của phố Kim Mã kéo dài đến ngã ba Giảng Võ – Cầu Giấy.

 

(Theo “Từ điển đường phố Hà Nội”, NXB Hà Nội - 2010)
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang