phục hồi danh lam thắng cảnh

Sửa đổi quy định phê duyệt quy hoạch, dự án tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2022/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 21-9-2022) sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25-12-2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO