Từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Tin tức - Ngày đăng : 07:41, 22/02/2022

Từng bước ứng dụng nền tảng số, công tác cải cách hành chính của thành phố Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tích cực ngay từ đầu năm 2022.
Hiện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, minh bạch. Thành phố sẽ thiết lập hệ thống số từ cấp thành phố đến cơ sở để quản trị, điều hành đồng bộ chính quyền số, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

HNM