Số 33 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội: Nova

Check in Hà Nội - Ngày đăng : 16:51, 06/07/2018

Số 33 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội: Nova
Số 33 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội: Nova
(nguồn ảnh: Báo Người Hà Nội)

Báo Người Hà Nội