Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

Tin tức - Ngày đăng : 16:19, 07/11/2022

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh toàn trường về Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh toàn trường về Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
aaa2.jpg
Ông Lê Đức Thuận- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình phát biểu tại buổi lễ

Ngày Pháp luật tổ chức hàng năm để tôn vinh hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống; nâng cao hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống hàng ngày. Để khẳng định vị trí thượng tôn pháp luật trong xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, bắt đầu từ năm 2013, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong những năm qua Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được nhân rộng và triển khai thực hiện hiệu quả tại các trường học trên địa bàn quận Ba Đình. Thông qua “Ngày pháp luật”, các nhà trường đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, để mọi người đều “Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Tham dự và phát biểu phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Đức Thuận- Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, sát đối tượng học sinh; không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:
Thứ nhất
, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; các dự thảo chính sách, quy định pháp luật của Trung ương và Thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, nhà trường, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh.
Thứ hai
, giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của pháp luật, pháp lệnh nhất là văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, năm 2022.
Thứ ba
, tuyên truyền, phổ biến các nội dung phòng, chống dịch bệnh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3,4 lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Thứ tư
, tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố ...

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện….

aa5(1).jpg
Cô Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội phát biểu tại Lễ phát động.

Phải biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình, cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám cho biết: Ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam 9/11 ra đời nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội. Các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật đã có sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội và trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân và ngành Giáo dục - Đào tạo.

Nhân ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi học sinh của trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám nói riêng và mỗi CB-CC-VC và người dân trên địa bàn quận Ba Đình nói chung cần hưởng ứng bằng những hành động cụ thể:

Luôn tuân thủ, chấp hành các qui định của pháp luật.

Tổ chức Công đoàn và tổ chức Đội TNTP đã, đang và sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể CB-GV-NV-HS và CMHS.

Chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động thiết thực cho học sinh hiểu biết về pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể, các tiểu phẩm, các sân chơi như Rung chuông vàng; Bạn là người nhanh nhất,… các hoạt động này chắc chắn sẽ gây hứng thú và dần dần nâng cao nhận thức về pháp luật cho học sinh, để góp phần đưa Hiến pháp, Pháp luật đi vào cuộc sống.
Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật được học sinh Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám thể hiện qua các hoạt động tiểu phẩm, sân khấu hóa đặc sắc, các tình huống thường học sinh thường gặp. Đặc biệt, nội dung giao lưu trực tiếp các em học sinh đã truyền tải nhiều thông điệp liên quan mật thiết với đời sống học đường; qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật đối với học sinh trong nhà trường.
Sau chương trình phát động điểm tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, 100% các trường học thuộc quận Ba Đình sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thường xuyên, liên tục trong năm học 2022-2023.

Sơn Dương - Ngân Hà