Thứ tư, ngày 3 tháng 6 , 2020

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ:

Quận Ba Đình tập trung xây dựng con người gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

NHNHôm nay, 3-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự.

Quận Ba Đình tập trung xây dựng con người gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Quang cảnh Đại hội

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII.

Quận Ba Đình tập trung xây dựng con người gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Các đại biểu dự đại hội.

Với vị trí trung tâm Hành chính - Chính trị Quốc gia, quận Ba Đình là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngoại giao, nơi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Đảng bộ quận Ba Đình là một trong những Đảng bộ lớn của Thành phố Hà Nội với 56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trên 18 nghìn đảng viên.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng định hướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, trí tuệ xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh hiện đại, phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quận với vinh dự là một trong 3 Đảng bộ trực thuộc được Thành ủy lựa chọn là Đại hội điểm. Vì vậy, thành công của Đại hội sẽ đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, trong nhiệm kỳ 2015 -2020 dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức cùng với đó phát huy sc mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung thực hiện tốt Chương trình số 14-CTr/QU và Chương trình số 13-CTr/QU của Quận ủy. Quận Ba Đình tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật: Về phát triển kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng ổn định, bền vững; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; nguồn lực xã hội được huy động và phát huy hiệu quả. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 10,7% năm. Ngành dịch vụ tăng bình quân 12,5%/năm. Ngành công nghiệp tăng bình quân 6,7%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành dịch vụ và giảm dần ngành công nghiệp (năm 2019 dịch vụ chiếm 75% đạt chỉ tiêu). Bên cạch đó tổng nguồn thu ngân sách của Quận đạt hơn 38 nghìn tỉ đồng bình quân tăng 10%/năm đảm bảo cho nhu cầu, mục tiêu chi ngân sách của Quận, đảm bảo  thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo phương châm, tiết kiệm, công khai, minh bạch đúng pháp luật.

Trong phát triển văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh đạt được những chỉ tiêu nổi bật trong nhiệm kỳ. Tỉ lệ người dân tham gia các hoạt động thể thao thường xuyên đạt 45%; hằng năm tỉ lệ “gia đình văn hóa” “tổ dân phố văn hóa” thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang đạt 80%. Đầu tư xây dựng, cải tạo 44 trường với số vốn 1.707 tỷ đồng, đội ngũ giáo viên hiện nay đạt chuẩn 100%, trong đó tỉ lệ trên chuẩn là 89%. Các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm đầu tư phê duyệt 300 tỷ đồng duy tu, bảo tồn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh từ Quận tới cấp cơ sở. Thông qua đó xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch – văn minh góp phần quan trọng vào quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo kiều kiện cho phát triển kinh tế xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ quận tập trung xây dựng con người gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Quận Ba Đình tập trung xây dựng con người gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại đại hội


Đảm bảo an sinh xã hội

Là địa bàn trọng yếu, trung tâm của Thủ đô về an ninh trật tự, an toàn xã hội, quận Ba Đình tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đảm bảo an toàn cho các mục tiêu trọng điểm, cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước nằm trên địa bàn quận. Cùng với đó quận luôn quan tâm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, tỉ lệ hộ nghèo của quận xuống còn 0% trong nhiệm kỳ này. Đặc biệt là trong dịch covid-19 vừa qua xẩy ra lần đầu tiên tại Thủ đô ngay trên địa bàn Quận, được sự đồng lòng lãnh đạo kịp thời của cả hệ thống chính trị không để dịch bệnh lây lan khó kiểm soát, được nhân dân rất đồng tình và ủng hộ.

Đạt được những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua đó là nhờ sự chung sức của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ nhân dân quận Ba Đình trong công tác xây dựng và chỉnh đốn trong tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực Đảng viên được quan tâm, Cán bộ, Đảng viên bám sát địa bàn, hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân, tránh được những suy đồi về tư tưởng, đạo đức và phẩm chất chính trị tốt đẹp của người đảng viên. Công tác nội chính phòng chống tham nhũng được tăng cường, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí có hiệu quả.

Để đạt được các mục tiêu trên Đảng bộ nhân dân quận Ba Đình thực hiện 2 khâu đột phá quan trọng là: thứ nhất, thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử được đẩy mạnh; trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 99%; mức độ hài lòng của cá nhân tổ chức được khảo sát trong thực hiện cải cách hành chính đạt 90%. Thứ 2, Thực hiện hiệu quả chương trình “Huy động các nguồn lực phát triển văn hóa, giáo dục; xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh”.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 cùng với sự đánh giá về tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước cũng như trên địa bàn Quận, dựa trên những kinh nghiệm thực tế Đại Hội Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục thực hiện khâu đột phá trong cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0 và thực hiện tốt công tác quản lý đô thị xây dựng quận Ba Đình “Sáng, Xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại” hướng đến tầm nhìn 2030-2031 kỷ niệm 70 năm thành lập Quận. Đại hội đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể sau:

Về Kinh tế: Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh, các ngành nghề có tính cạnh tranh cao, mang lại giá trị gia tăng lớn; thực hiện các giải pháp đồng bộ thu – chi và quản lý có hiu quả ngân sách; đặc biệt ưu tiên cho đầu tư phát triển và đầu tư cho giáo dục dự kiến 35-40% chi ngân sách; phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất chung hàng năm 11-13%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm 80%, trong đó du lịch chiếm 6%. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu Thành phố giao 5% đến 10%.

Về văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh, chất lượng cuộc sống người dân, giáo dục đào to phải luôn được duy trì và đẩy mạnh, đây là mũi nhọn, khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của Quận, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình giáo dục, hơn nữa tiếp tục với đó là phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đồng thời duy trì chăm lo an sinh xã hội với các gia đình chính sách, người có công, giữ vững chỉ tiêu không có hộ nghèo và không có hộ gia đình tái nghèo. Đảm bảo, duy trì 14 phường đạt chuẩn về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh truyền nhiễm. Những mục tiêu mới trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tỉ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học,THCS) đạt chuẩn quốc gia: đạt 80-85%. Duy trì 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2025 xuống dưới 6%;Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố: dưới 0,5%. Tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; tổ dân phố văn hóa đạt 85%. Duy trì 100% rác thải thu gom trong ngày. Kiểm soát 100% các công trình xây dựng.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ mới công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hiệu quả quản lý điều hành chính quyền và đảm bảo trật tự an ninh an toàn xã hi luôn phải được coi trọng. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng vững mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải luôn gương mẫu, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư như lời Chủ tịch Hồ chí Minh đã răn dạy. Phấn đấu kết nạp hằng năm 200 đảng viên mới; Tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên. Bên cạnh đó cũng nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương các cấp gắn với xây dựng thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị từ đó thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo duy trì tính thượng tôn pháp luật.

Sơn Dương/Đỗ Dân
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang