Thứ năm, ngày 23 tháng 6 , 2022

Quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ''Văn hiến - Văn minh - Hiện đại''

NHNSáng 22-6, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 15).

 Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cán bộ, đảng viên với mong muốn xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

 

Quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ''Văn hiến - Văn minh - Hiện đại''

 

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ:
Xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện

Để Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân phải nâng cao ý thức, trách nhiệm để nghiêm túc khắc phục những hạn chế như Nghị quyết 15 đã chỉ rõ.

Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, ngay sau khi quán triệt Nghị quyết, quận Đống Đa sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của quận thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch vững mạnh toàn diện, tiêu biểu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu mới, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định:
Quyết tâm với ý chí cao nhất

Xác định rõ mục tiêu phấn đấu đưa quận Hoàn Kiếm trở thành một trung tâm văn hóa - kinh tế của Thủ đô, chúng tôi sẽ quyết tâm với ý chí cao nhất trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm về văn hóa, kinh tế và đô thị.

Trong đó, với nhận thức văn hóa là động lực, là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhất là phát triển bền vững của Thủ đô ngàn năm văn hiến, quận sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa trên cơ sở bảo tồn, tôn tạo những giá trị văn hóa truyền thống và đặc trưng của Thăng Long.

Về phát triển kinh tế, quận sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình cải thiện môi trường đầu tư, phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh và đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng văn minh, chất lượng, hiệu quả, bền vững gắn với phát triển kinh tế tri thức và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ như: Tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán.

Hoàn Kiếm cũng sẽ mở rộng phát triển kinh tế ban đêm theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả bền vững không gian tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Giấy, chợ đêm Đồng Xuân và không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội, tuyến phố ẩm thực Tống Duy Tân, phố Tạ Hiện.

Đối với quản lý và phát triển đô thị, quận sẽ triển khai thiết kế đô thị chỉnh trang các quảng trường và khu vực trọng điểm để tôn vinh những công trình kiến trúc văn hóa tiêu biểu của Hà Nội; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng không gian phố đi bộ trên địa bàn quận, trước mắt sẽ tập trung triển khai đề án mở rộng phố đi bộ Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám thành không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm, để khu vực này trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, giao thương các sản phẩm truyền thống, có thương hiệu, là điểm đến hàng đầu cho du khách trong và ngoài nước.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên:
Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm chính trị và hành động

Góp phần đưa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao, huyện sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm chính trị và hành động của cả hệ thống chính trị; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền; cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết...

Huyện sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương “5 có, 3 không”. Đó là: 5 có gồm: (1) Có quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phát triển đô thị theo tỷ lệ 1/500 đối với các xã nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu đô thị; đối với các xã nằm ngoài khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì phải hoàn thành quy hoạch chung xã, quy hoạch trung tâm xã tỷ lệ 1/500; (2) Có nhà văn hóa; (3) Có sân bóng đá cho thanh, thiếu niên; (4) Có công viên mini, các điểm sinh hoạt cộng đồng và có quy chế quản lý, sử dụng bảo đảm đạt hiệu quả; (5) Có điểm đỗ xe tĩnh kết hợp trồng cây xanh. 3 không gồm: (1) Không vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, về trật tự xây dựng và trật tự văn minh đô thị; (2) Không ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải, rác thải…; (3) Không có hộ nghèo.

Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại:
Phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đề ra

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ý kiến các đại biểu tham dự và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết tới toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Đồng thời, huyện sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện hiệu quả 4 quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhiệm vụ trong nội dung Nghị quyết của Trung ương và thành phố Hà Nội đề ra.

Đặc biệt, huyện Hoài Đức là một trong 5 đơn vị thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận, huyện sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp để hoàn thiện 5/27 tiêu chí chưa đạt, như: Mật độ giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng, môi trường...

Đồng thời, huyện sẽ sớm điều chỉnh lại nhiệm vụ, định hướng phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nói chung và nhiệm vụ thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận nói riêng, bảo đảm đáp ứng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và nội dung bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền:
Cơ hội lớn để huyện bứt phá

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TƯ của Bộ Chính trị sẽ là cơ hội lớn để khu vực ngoại thành có những bứt phá mới. Hiện nay, trong lĩnh vực nông nghiệp, số lượng hộ nông dân lớn, quy mô canh tác nhỏ, vốn đầu tư ít, thiết bị cũ, lạc hậu. 

Mặt khác, trong phát triển nông nghiệp, thiếu sự hợp tác, liên kết, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái trung gian. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông khu vực nông thôn đã thay đổi nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, môi trường nông thôn cũng đang có nhiều thách thức trong quá trình phát triển.

Với định hướng phát triển Vùng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, hạ tầng giao thông hiện đại, đối với khu vực ngoại thành, cần thúc đẩy các mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, nông nghiệp Thủ đô có nhiều mô hình tiêu biểu, phát triển nhanh, có sức lan tỏa để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Để đạt được mục tiêu trên, mong thành phố bố trí nguồn lực, quan tâm đầu tư hơn nữa cho khu vực ngoại thành, qua đó rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các khu vực.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn:
Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô

Chúng tôi nhận thấy rằng, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu về vị trí, vai trò và đóng góp vào công cuộc thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội.

Là 1 trong 4 quận nội đô lịch sử, sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng đóng góp không nhỏ vào thành công chung của thành phố. Vì thế, chúng tôi xác định việc quán triệt Nghị quyết 15 phải được tổ chức một cách nghiêm túc, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Sau khi tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 15, các cấp ủy và chính quyền từ quận tới cơ sở sẽ rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, định kỳ kiểm điểm tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, coi đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân Bùi Thu Trang:
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khơi lên khát vọng cống hiến của nhân dân

 

Quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ''Văn hiến - Văn minh - Hiện đại''

 

Nghị quyết 15 vừa ban hành đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết sẽ là hành động thiết thực nhất để thể hiện trách nhiệm với Thủ đô Hà Nội. Để đưa Nghị quyết 15 vào cuộc sống, Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà Bộ Chính trị đã nêu tại Nghị quyết.

Cùng với đó, bám sát 3 trụ cột chính của công tác dân vận, đó là thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 1-10-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước.

Ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân cũng sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu được nêu tại Nghị quyết 15 gắn với thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo; đồng thơi, sẽ triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng; khơi lên khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 để xây dựng Thủ đô Hà Nội theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) Trịnh Ngọc Trâm:
Phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa lịch sử để góp phần xây dựng Thủ đô

 

Quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ''Văn hiến - Văn minh - Hiện đại''

 

Nghị quyết 15 đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Nghị quyết đã đề ra các quan điểm, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trọng tâm để Thủ đô Hà Nội khai thác được tối đa các tiềm năng, lợi thế của mình, từ đó có sự phát triển ổn định, bền vững và vươn lên mạnh mẽ.

Ngay sau hội nghị này, Đảng ủy phường Hàng Trống sẽ tổ chức quán triệt sâu rộng nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Với vị trí là trung tâm nội đô lịch sử gắn liền với lịch sử và truyền thống văn hóa Thăng Long của Hà Nội của quận Hoàn Kiếm, Đảng ủy phường xác định sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 15 gắn với việc thực hiện chương trình công tác của Quận ủy, Đảng ủy phường về phát triển văn hóa, quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn phường; xây dựng người Hàng Trống thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn; xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi Nghị quyết 15.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) Nguyễn Thị Kim Cúc:
Chủ động tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô

Căn cứ vào Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Đan Phượng, Đảng ủy xã sẽ xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15 với tinh thần nghiêm túc.

Đảng ủy xã Đan Phượng sẽ phát huy tối đa sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện.

Mặt khác, Đảng ủy xã Đan Phượng cũng sẽ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, các đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Hiện nay, xã Đan Phượng đang triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án xã thành phường. Do đó, trong giai đoạn này, xã sẽ có chương trình hành động để triển khai thực hiện các tiêu chí còn thiếu như các tiêu chí tự cân đối ngân sách, giao thông, hạ tầng gắn với thực hiện Nghị quyết 15 để đạt các mục tiêu đề ra.

Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang