Sửa đổi quy định

Sửa đổi quy định phê duyệt quy hoạch, dự án tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2022/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 21-9-2022) sửa đổi, bổ sung Điều 4, Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25-12-2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
  • Hà Nội: Rà soát, sửa đổi quy định không phù hợp nhằm tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa
    UBND thành phố Hà Nội ngày 25-9-2021 đã ban hành Công văn số 3230/UBND-ĐT về triển khai thực hiện Công điện số 18/CĐ-BGTVT ngày 24-9-2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm tra, xử lý vướng mắc trong tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
  • Nghị định sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO