Thứ tư, ngày 29 tháng 9 , 2021

Tuyên truyền, thực tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

NHNĐể chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố, đồng thời, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động tự kiểm tra công tác PCCC và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị mình; làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC; thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.
Tuyên truyền, thực tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC cho các chung cư trên địa bàn

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC của cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn, thực tập phương án chữa cháy; bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, bổ sung các phương tiện chữa cháy tại chỗ; mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định.

Công an quận, huyện, thị xã .. phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có cháy, nổ xảy ra.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ phát sinh cháy, nổ; đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị - kinh tế - xã hội, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khu dân cư, hộ kinh doanh kết hợp nhà ở...; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC.

Phối hợp với các đơn vị xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự về PCCC và CNCH trên địa bàn, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC.

Tuyên truyền, thực tập về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các toà nhà chung cư

Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện thường trực kịp thời tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bố trí kinh phí cho công tác PCCC; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại các cơ quan, đơn vị, các chợ; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở thuộc diện quản lý; định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định của Luật PCCC; mua sắm, trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; rà soát lập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán, hộ gia đình tự nguyện di rời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, độc hại ra các vị trí đảm bảo an toàn PCCC.
Sơn Dương
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang