Thứ tư, ngày 24 tháng 11 , 2021

Vinh danh 17 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020

NHNNhà thơ Hữu Thỉnh với cuốn sách “Bến văn và những vòng sóng” là tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 
Vinh danh 17 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020
Nhà thơ Hữu Thỉnh (giữa) với cuốn sách “Bến văn và những vòng sóng” nhận tặng thưởng mức A.

Tối 22-11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương đã tổ chức lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020.

Dự lễ trao tặng thưởng có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tiếp theo 5 lần xét tặng thưởng trước, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương thực hiện xét tặng thưởng hỗ trợ hằng năm đối với các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng cao được các nhà xuất bản, các báo, đài, tạp chí công bố năm 2020, nhằm tôn vinh, khuyến khích những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng này.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao tặng thưởng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng về số lượng tác phẩm tham gia tặng thưởng năm nay nhiều hơn, đa dạng, phong phú và có chất lượng hơn các năm trước. Điều đó khẳng định việc trao tặng thưởng của Ban Bí thư dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đạt chất lượng cao hằng năm đã ngày càng khích lệ, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các nhà lý luận, phê bình và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương và ghi nhận các cây bút lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có tác phẩm chất lượng cao được vinh danh.

Để phát huy những thành tích và uy tín của tặng thưởng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thời gian tới Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nâng cao hơn nữa tặng thưởng của Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ với các hội nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tặng thưởng nhằm thu hút các tác giả tham gia. Các nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục khắc phục khó khăn, kiên trì đổi mới sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm chất lượng cao bám sát chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam tiên tiến, dân tộc, khoa học và nhân văn.

Năm nay, có 95 tác phẩm được lựa chọn từ các hội chuyên ngành trung ương, các hội văn học, nghệ thuật địa phương và các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí gửi đến tham gia xét tặng thưởng. Qua các hội đồng xét chọn, 17 tác phẩm được trao tặng thưởng.

Ngoài cuốn sách “Bến văn và những vòng sóng” của nhà thơ Hữu Thỉnh được tặng thưởng mức A, có 6 tác phẩm được tặng thưởng mức B và 10 tác phẩm được tặng thưởng mức C.

Bên cạnh đó, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương cũng tặng thưởng cho 13 cơ quan báo chí, nhà xuất bản có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2020.

HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang