Thứ ba, ngày 28 tháng 9 , 2021

Xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng phòng, chống dịch

NHNBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa phương (lĩnh vực thư viện) thực hiện đổi mới hình thức, phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức phục vụ sách, báo tại cơ sở thông qua phát triển các mô hình tủ sách phục vụ cộng đồng, thư viện lưu động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Các địa phương cần khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, triển khai các hoạt động phục vụ sách, báo và các hoạt động thư viện tại vùng dịch; đổi mới hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thông qua không gian mạng phục vụ người sử dụng; đồng thời luôn bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh…

HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang