Thứ bảy, ngày 9 tháng 11 , 2019

13.415 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2019

NHNTheo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2019 là 13.415 lao động...

13.415 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2019

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2019 là 13.415 lao động (4.677 lao động nữ), bằng 92,2% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 10 năm 2018 là 14.548 lao động trong đó có 4.978 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 8.327 lao động (3.039 lao động nữ), Đài Loan: 4.216 lao động (1.527 lao động nữ), Hàn Quốc: 647 lao động (43lao động nữ), UAE: 42 lao động (02 lao động nữ), Macao: 116 lao động (65 lao động nữ) Ả rập - Xê út: 61 lao động (48 lao động nữ), UAE: 26 lao động nam (02 02 lao động nữ), và các thị trường khác.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 118.030 lao động (40.492 lao động nữ) đạt 98% kế hoạch năm 2019, (năm 2019, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 120.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 61.937 lao động (223.289 lao động nữ), Đài Loan: 45.390 lao động (14.101 lao động nữ), Hàn Quốc: 6.545 lao động (447 lao động nữ), Rumania: 1.103 lao động (41 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 878 lao động (663lao động nữ), Macao: 331 (189 lao động nữ), Malaysia: 318 lao động (137 lao động nữ) và các thị trường khác.

 

Nhân Thịnh
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang