Thứ tư, ngày 7 tháng 1 , 2009

An Giang và  TP.Hồ Chí Minh: Ký kết hợp tác phát triển ngà nh Du lịch

An Giang và  TP.Hồ Chí Minh: Ký kết hợp tác phát triển ngà nh Du lịch

NHNSở Văn hóa,Thể thao và  Du lịch An Giang phối hợp Sở Văn hóa,Thể thao và  Du lịch thà nh phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình khảo sát các tour, tuyến du lịch trên địa bà n và  tiến tới thống nhất ký kết hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2009-2015.

Lễ ký kết đã diễn ra tại bến tà u du lịch Châu Аốc. Nội dung ký kết dựa trên nguyên tắc hợp tác toà n diện trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, gồm: Trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đà o tạo nguồn nhân lực, kêu gọi đầu tư dựa trên quy hoạch; phát triển và  xúc tiến quảng bá, tiếp thị sản phẩm du lịch của hai địa phương.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, sẽ luân phiên tổ chức sơ kết định kử³ hà ng năm, có mời doanh nghiệp tham gia để trao đổi thông tin hai chiửu nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác.   

 

Website An Giang
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang