Thứ hai, ngày 25 tháng 5 , 2020

Đài Loan gia hạn giấy phép việc làm đối với lao động nước ngoài trong tình hình đại dịch

NHNĐài Loan gia hạn giấy phép việc làm đối với lao động nước ngoài trong tình hình đại dịch

 Đài Loan gia hạn giấy phép việc làm đối với lao động nước ngoài trong tình hình đại dịch

 

Để giảm bớt lượng người xuất cảnh, từ 17/03/2020 đến 17/6/2020 người lao động nước ngoài là: thuyền viên tàu cá xa bờ, khán hộ công và giúp việc gia đình, lao động trong các công trình xây dựng trọng điểm hay các ngành phát triển kinh tế do chính phủ chỉ định thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 đến 10 mục 1 Điều 46 Luật Dịch vụ việc làm, nếu chưa thể xuất cảnh, chưa làm thủ tục gia hạn hợp đồng mới hoặc chuyển chủ theo quy định thì chủ sử dụng có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

- Có thể xin giấy phép tuyển dụng tiếp lao động với thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng.

- Để tránh phát sinh tranh chấp, khi xin giấy phép tuyển dụng tiếp 3 tháng hoặc 6 tháng trên, ngoài hồ sơ theo quy định hiện hành cần có văn bản xác nhận của người lao động về việc đã hiểu rõ và đồng ý về thời gian gia hạn thêm.

- Trong thời gian gia hạn thêm 3 tháng hoặc 6 tháng đối với lao động cũ, chủ sử dụng không được tiếp nhận hoặc thuê lao động nước ngoài mới khác.

- Sau khi hết hạn giấy phép 3 tháng hoặc 6 tháng này, việc đăng ký tuyển lao động nước ngoài của chủ sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp tình hình dịch bệnh chấm dứt hoặc giảm xuống, các chuyến bay về nước của người lao động hoạt động trở lại, nếu người lao động muốn về nước trước khi hết hạn giấy phép gia hạn nêu trên, thì thủ tục xác nhận chấm dứt hợp đồng vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành thì chủ sử dụng mới có thể làm thủ tục đăng ký tuyển lao động nước ngoài mới.

- Trong thời hạn của giấy phép gia hạn (3 tháng hoặc 6 tháng), quy định về phí ổn định việc làm, các hoạt động: đổi chủ hoặc đổi công việc, kiểm tra sức khỏe định kỳ, gia hạn hoặc chuyển sang chủ mới sau khi hết hạn hợp đồng, quản lý hoạt động thuê lao động... vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

B
ạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực xuất khẩu lao động xin gọi số điện thoại 0988 200 599 để được hỗ trợ.

Nhân Thịnh
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang