Thứ sáu, ngày 7 tháng 6 , 2019

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

NHNChiều 6-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án và thang điểm của bốn bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020.

 Bốn bài thi gồm: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử. Trong đó, bài thi ngoại ngữ có 4 môn là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nhật. 
 
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Ảnh minh họa.

Căn cứ theo đáp án và thang điểm của các bài thi, môn thi, thí sinh có thể tự chấm điểm bài làm của mình. 

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án và thang điểm chấm thi chi tiết nhằm tăng tính minh bạch, công khai và nghiêm túc trong công tác chấm thi.

Đồng thời, đây là căn cứ để học sinh, phụ huynh học sinh và người dân quan tâm đến lĩnh vực giáo dục biết, cùng tham gia giám sát việc tuân thủ hướng dẫn chấm thi của các thành viên Ban chấm thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 tại Hà Nội. 

Dưới đây là đề, đáp án và thang điểm cụ thể của từng môn: 

Môn ngữ văn
 
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
 
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Môn toán
 
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
 
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Môn tiếng Nhật

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Môn  tiếng Anh

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Môn tiếng Đức


Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Môn tiếng Pháp


Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội

Môn lịch sử

Đáp án chính thức và thang điểm các bài thi lớp 10 tại Hà Nội
Thống Nhất/HNM
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang