Thứ ba, ngày 19 tháng 3 , 2019

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

NHNNgày 12/3/2019 tại Cung Triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững do Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) tổ chức.

Tại diễn đàn, TS. Chu Thái Thành - Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh: Doanh nghiệp Việt Nam cần bảo vệ môi trường với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nêu rõ các vấn đề môi trường chính trong các hiệp định thương mại quốc tế, giải pháp đặt ra.

TS. Chu Thái Thành đã nhắc lại Nghị Quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng đó là Doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh phải đi đôi với nâng cao tính bền vững, hai mặt tác động lẫn nhau, được thể hiện ở tầm vĩ mô và vi mô, ở cả tầm ngắn hạn và dài hạn. Tăng trưởng về số lượng phải đi liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Viện chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường, các Doanh Nghiệp Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu chung đó là: 
Thứ nhất, cộng đồng doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội. Thứ hai, các doanh nghiệp chú trọng khai thác hợp lý tài nguyên khoáng sản. Thứ ba, cộng đồng doanh nghiệp chú trọng phát triển môi trường bền vững và bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học. Thứ tư, trong sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp cần bảo vệ và cải thiện tài nguyên môi trường, đảm bảo cho mọi người dân đều được sống trong môi trường trong sạch và lành mạnh. Thứ năm, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu khai thác tài nguyên hợp lý và tiết kiệm. Thứ sáu, bảo vệ môi trường vừa là nền tảng vừa là mục tiêu phát triển bền vững đất nước, là yếu tố đảm bảo ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Thứ bảy, cộng đồng doanh nghiệp tham gia kiểm soát ô nhiễm và ứng cứu sự cố môi trường do thiên tai lũ lụt gây ra. Thứ tám, giáo dục ý thức, trách nhiệm và đạo đức môi trường, nếp sống văn hóa sinh thái trong cộng đồng doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp với bảo vệ môi trường
Tìm ra giải pháp cho những mục tiêu trên và định hướng phát triển cho nền kinh tế Việt Nam không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ chung của cả cộng đồng doanh nghiệp

Với những mục tiêu đó lãnh đạo Bộ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đều nhất trí sẽ đưa ra giải pháp và đặt làm kim chỉ nam cho phương hướng phát triển của cả nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo TS. Mai Văn Tiến khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường có tác động tích cực trong ngắn hạn và hết sức tích cực trong trung hạn và dài hạn nhờ các ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và công nghệ giám sát môi trường đang phát triển nhanh được hỗ trợ bởi Internet kết nối vạn vật, giúp thu thập và xử lý thông tin liên tục theo thời gian thực cũng như đưa ra cảnh báo sớm về các thảm họa thiên nhiên.

Do đó các doanh nghiệp cần tận dụng và phát huy hết thế mạnh của công nghệ vào phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường cũng như dự đoán trước những tác hại xấu mà biến đổi khí hậu có thể xảy ra. Các chuyên gia môi trường nhận định, hiện xu hướng của thế giới là nền kinh tế xanh và kinh tế carbon thấp. Điều này cũng khẳng định mối quan hệ giữa kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường. Đã đến lúc phải nhận thức rõ mô hình phát triển nào ít ảnh hưởng đến môi trường, mô hình nào mang lại hạnh phúc thực sự cho nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn tại các nước phát triển, xu hướng chung trong đổi mới công nghệ được nhận định là xu hướng đầu tư nghiên cứu và phát triển nhằm đưa những công nghệ tiên tiến hơn, hiệu quả hơn, sạch hơn, thân thiện với môi trường để hướng đến tăng trưởng xanh – giảm khí thải, tiết kiệm năng lượng.

Việc thúc đẩy tăng trưởng xanh hay quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tạo ra tiềm năng to lớn để đạt được phát triển bền vững và giảm đói nghèo với tốc độ cao với tất cả các quốc gia. Như vậy, Bảo vệ môi trường trong hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là phải “đổi mới công nghệ hướng tới phát triển xanh".

Bài, ảnh: Sơn Dương
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang