Thứ năm, ngày 27 tháng 6 , 2019

Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Thanh tra Chính phủ

NHNThực hiện chương trình công tác chuẩn bị xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chiều 26-6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

 
Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ: Trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

Ngành thanh tra đã thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng quán triệt, cụ thể hóa Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực công tác của ngành; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng công tác thanh tra được nâng lên.

Qua thanh tra, ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật, chấn chỉnh và khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, ban hành, thực thi pháp luật và các chính sách.

Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có hiệu quả hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và có những chuyển biến rõ nét. Đồng thời, ngành thanh tra cũng đã có bước chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

Công tác xây dựng ngành, xây dựng nội bộ có những chuyển biến tích cực, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; bước đầu lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khóa XII về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành thanh tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá, mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn còn những hạn chế, yếu kém, bất cập trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng ngành.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng gợi mở những vấn đề Thanh tra Chính phủ cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng ngành phát triển đáp ứng với yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

TTXVN/ Tin tức
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang