Thứ bảy, ngày 10 tháng 3 , 2018

Hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm của thành phố triển khai trong tháng 3-2018

NHNUBND thành phố Hà Nội vừa ra thông báo Kết luận tại Hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2018 của UBND thành phố. Dưới đây là toàn văn nội dung thông báo.

 
Hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm của thành phố triển khai trong tháng 3-2018

 


Ngày 27-2-2018, tại trụ sở UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2018 của UBND thành phố. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố cùng giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổng công ty, công ty TNHH nhà nước trực thuộc thành phố tham dự (có 5 giám đốc/thủ trưởng cử cấp phó dự họp, gồm: Cục Thống kê, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Ban quản lý dự án đầu tư công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố).

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2018; Chánh Văn phòng UBND thành phố báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao tháng 2-2018; ý kiến phát biểu của 16 đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận chỉ đạo như sau:

A- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tháng 2-2018, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018 đều tăng cao hơn so với mức tăng của 2 tháng đầu năm 2017 như: chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,9% so cùng kỳ năm trước và cao hơn mức 5,1% của 2 tháng đầu năm 2017; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ 2 tháng đầu năm tăng 17,7%, cao hơn mức 7,1% của 2 tháng đầu năm 2017. Các chỉ số xuất, nhập khẩu, du lịch tiếp tục tăng trưởng trên 2 con số. Thu ngân sách được duy trì tốt. Các cấp, ngành thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Chế độ, chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Công tác trang trí hoa, cây cảnh, chiếu sáng có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn thành phố. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, tích cực khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2018

I. Yêu cầu, nhiệm vụ chung:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố về triển khai các nhiệm vụ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, đặc biệt đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Lao động, Thương binh và Xã hội... nghiêm cấm cán bộ, công chức sử dụng xe công đi lễ hội, không tham gia lễ hội trong giờ hành chính.

2. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/01/2018 của UBND thành phố về phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố năm 2018.

II. Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Giao Sở Nội vụ: 
a) Chủ trì, phối hợp Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố tổ chức kiểm tra công vụ về việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch và Kiến trúc. Quá trình kiểm tra cần chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ thụ lý hồ sơ, cán bộ lãnh đạo có liên quan trong việc để chậm, muộn, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp và chưa hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ giao; kết quả kiểm tra công vụ và kiến nghị đề xuất đảm bảo cụ thể, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25-3-2018.

b) Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tổ chức kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các sở; Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao; báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-4-2018.

c) Đề xuất thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát nhu cầu tuyển dụng của từng xã, phường năm 2018; xây dựng kế hoạch báo cáo UBND thành phố và Ban chỉ đạo của thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW cho chủ trương thực hiện theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Thống kê, rà soát, đánh giá tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-3-2018.

b) Đôn đốc, tổng hợp các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; kết quả tổng hợp gửi về Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội để tổng hợp chung báo cáo UBND thành phố trong tháng 3-2018.

c) Khẩn trương thẩm định hồ sơ phương án đặt hàng năm 2018 lĩnh vực công viên, cây xanh, gửi Sở Tài chính hoàn thiện trình UBND thành phố theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất ứng vốn thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để xử lý dứt điểm công tác GPMB và khu tái định cư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; báo cáo UBND thành phố trước ngày 25-3-2018.

b) Phối hợp Sở Xây dựng triển khai kế hoạch đặt hàng thực hiện duy tu, duy trì hệ thống vườn hoa, công viên, cây xanh, báo cáo UBND thành phố.

4. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát quỹ đất, đề xuất địa điểm xây dựng một khách sạn theo đề nghị của Đại sứ quán của Trung Quốc, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25-3-2018.

5. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô: Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đúng chỉ tiêu, chất lượng.

6. Giao Công an Thành phố: Tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng lễ hội để cờ bạc, trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách, đặc biệt tại lễ hội chùa Hương...

7. Giao Sở Ngoại vụ:
a) Xây dựng Kế hoạch hợp tác đối ngoại của thành phố Hà Nội với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; trong đó tập trung các nội dung hợp tác về phát triển cây xanh, các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch tại Hà Nội; báo cáo UBND thành phố trong tháng 3-2018.

b) Đề xuất, báo cáo UBND thành phố duyệt kế hoạch cử cán bộ của Công ty Công viên cây xanh, Công viên Thống Nhất và Công viên Thủ Lệ tham gia khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, duy trì vườn hoa, công viên cây xanh tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

8. Giao Sở Xây dựng: Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trên các tuyến phố, kết hợp trồng hoa, thực hiện cắt tỉa cây xanh đảm bảo kỹ thuật, mỹ quan đô thị. 

9. Giao Sở Công Thương:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng và sản xuất tại các cụm công nghiệp sau khi UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, xét đến năm 2030; kết quả báo cáo UBND thành phố.

b) Khẩn trương thực hiện thẩm định dự án hạ ngầm tuyến đường dây 110KV dọc tuyến đường vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức theo quy định.

10. Giao Sở Văn hóa và Thể thao:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố tổ chức ngày 15-3-2018.

b) Tổng kết công tác tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng năm 2018 tại hồ Tây; có kế hoạch và tập trung đào tạo các vận động viên đua thuyền của thành phố; tham mưu xây dựng Kế hoạch mở rộng quy mô, thời gian, cách thức tổ chức, đối tượng và vận động các tổ chức, đơn vị cùng tham gia... với mục tiêu đưa lễ hội trở thành sự kiện thể thao, văn hóa nổi bật thường niên của thành phố vào dịp Tết, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; báo cáo UBND thành phố trong tháng 3-2018.

c) Lên kế hoạch và thực hiện việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tăng cường đầu tư hệ thống ánh sáng, thực hiện treo, trang trí hoa tươi làm đẹp thành phố.

11. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại các sở: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, phấn đấu chuyển toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở cấp quận, huyện, phường sang mức độ 3, 4; phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong năm 2018.

12. Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu, đề xuất mô hình sản xuất đèn Led tại trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo hướng giao Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội triển khai thực hiện.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo:
a) Chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thí Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 (HOMC 2018).
b) Tạo điều kiện tối đa cho các trường công lập trên địa bàn thành phố triển khai chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level).

14. Giao Sở Y tế:
a) Quan tâm chăm lo sức khỏe cho nhân dân; xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá, chấm điểm phát động thi đua công tác đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế từ tháng 3-2018.

b) Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa; chủ động lên kế hoạch kiểm soát, phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, thực hiện tốt việc phun hóa chất diệt muỗi, phát động phong trào diệt bọ gậy, đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sử dụng xe kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chuyên dụng thực hiện kiểm tra tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối, nơi tổ chức lễ hội, kịp thời xử lý nghiêm và công bố, công khai các cơ sở vi phạm.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thống nhất xây dựng biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Đại học Y khoa Harvard trong lĩnh vực y tế, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy trong tháng 3-2018; trong đó lưu ý các nội dung hợp tác về chuyển giao công nghệ giải mã gen và xây dựng bệnh viện y Harvard tại Hà Nội; đôn đốc triển khai các nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội với vùng lie de France và Paris - Pháp.

15. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
 Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và UBND các huyện thực hiện ứng vốn, hỗ trợ các hộ nghèo vay để xây dựng, sửa chữa nhà ở với lãi suất 0% trong vòng 15 năm, hoàn thành trước ngày 17-10-2018.

16. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
a) Khẩn trương xử lý sự cố tại các trạm bơm vận hành; đôn đốc các công ty thủy lợi khẩn trương lấy đủ nước đảm bảo gieo cấy hết diện tích lúa vụ Đông Xuân 2017-2018, hoàn thành trước ngày 5-3-2018.

b) Tiếp tục phối hơp với Sở Xây dựng trồng bổ sung rừng và xây dựng dự án vườn ươm để trồng cây đô thị tại đô thị; báo cáo UBND thành phố.

17. Giao Quỹ đầu tư phát triển thành phố: Thực hiện ứng vốn cho UBND huyện Thạch Thất và UBND huyện Quốc Oai để xử lý dứt điểm công tác GPMB và khu tái định cư tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

18. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố:Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-3-2018.

19. Giao Văn Phòng UBND thành phố:
a) Tập trung rà soát chương trình công tác của thành phố, đề xuất, báo cáo các nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

b) Khẩn trương thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, xét đến năm 2030.

c) Tăng cường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; định kỳ hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết quả, tiến độ thực hiện.
 
HNMO
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang